Kemal Okutan: Bu Parti Şehitler Partisidir

Açık düşmanlık gizli düşmanlıktan daha az tehlikelidir. Dışardan düşmanlık edenler yakınında bulunarak düşmanlık edenler kadar zarar veremezler. Çünkü dışardakini biliyorsun, karşındadır ve daha tedbirli olursun. Ama içinde ve yanındaysa, dost ve yoldaş görünüyorsa ne yapacaksın?

İşte o zaman yapılacak şey provakasyon yapıp yapmadığına, içerden sinsice yıpratıp yıpratmadığına bakacaksın.

Kürt özgürlük hareketi bu ve benzer pratiklerle yoğrulmuş, ders çıkarmış bir harekettir. Hareketin çetin alanlarında bu tipler kendini fazla gizleyemez ve açığa çıkarlar. Bu alanın eğitimi, disiplini ve koşulları bunların açığa kolaylıkla çıkmasına uygundur. Bu tipler bu zeminde fazla yaşayamazlar.

Ama yasal demokratik alan için aynı şey söylenemez. Çünkü bu alan açık ve alenidir. Bu türlerin içeri girmesinde fazla engel yoktur.

Dolayısıyla bu alanda daha dikkatli olmak gerekir. Bir çok riskle karşı karşıya olunduğu akıldan çıkarılmaması gerekir.

Alanın yapısı gereği her sınıf kendi sınıfsal karekteriyle, her sol ve sağ sapma kendi anlayışlarıyla alana gelirler. Eğitim olanakları sınırlı olduğundan bunların değişim ve dönüştürülmesinin olanakları da zayıftır.

Bu tip birey ve topluluklar mücadelenin zayıf noktalarını ve açıklarını keşfederek mücadeleyi zayıflatırlar. Her fırsatı mücadeleyi içten vurmak için kullanırlar.

Yaptıkları en önemli pratik parti ile kitleyi karşı karşıya getirmek ve kitleyi partiye karşı kışkırtmaktır.

Çok ağır bedeller ödenerek örgütlenen ve hala duygusallığı aşamayan bir kısım Kürt kitlesini galeyana getirir ve mücadeleye karşı çıkmalarına çalışırlar.

Bu tipler sosyal medyanın kitleye rahatça ulaşma özelliğini çok iyi kullanırlar. Bu anlamda sosyal medya hem çok yaralı olabilir,dikkat edilmezse zarar da verebilir.

Uzun süredir bazıları parti içinde“şöhret“ isimleri öne çıkararak, onlara yeterli önem verilmediği yalanını yaymaktadırlar. Eski eş başkanlar, eski belediye başkanlarının isimlerini vererek kitlenin hasasiyetlerini kaşıyıp kitleyi partiye karşı kışkırtmaktadırlar.

Oysa isimlerini andıklarını bu konumlara getiren yine özgürlük hareketinin kendisidir. Bu arkadaşları 20 yıl önce kimse tanımazdı. Bu arkadaşlar partilidirler ve bağlılıklarından hiç kimsenin şüphesi yoktur.

Bu eski ve klasik bir „Bizans“oyunudur. Parti içini karıştırmanın klasik yöntemidir. Hatta öyle ki bazen bu arkadaşları parti ile karşı karşıya getirmeye bile yelteniyorlar. Partide iki başlılık yaratmaya çalışıyorlar. Partide ayrılık, ikilik varmış imajı yaratmak için elinden geleni yapıyorlar. Duygusal kitle bu provakasyonların farkına varamıyor.

Bu tipler“şöhret“isimleri hep öne çıkararak kendileri de prim yapmaya, „şöhret“olmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın isimlerinin arkasına saklanarak kendilerini yaşatmaya çalışıyorlar. Magazin yayıncılığından öte gidemiyorlar.

Önümüzdeki yerel seçim zeminini kullanmak için de hep pusuda bekliyorlar. Aday olamayanları kışkırtarak da zarar veriyorlar.

Aile, aşiret çelişkileri bunlar için bulunmaz nimmet oluyor. Demokratk-sosyalist paradigmaya karşı olmalarına rağmen bunu açıkça dillendiremiyor, Kürt ulusal birliği hasasiyetini kullanarak kaba milliyetçilikle paradigmayı boşa çıkarmaya çalışıyorlar.

Kimse unutmasın demokratik legal alan özgürlük hareketinin kazandığı bir alandır. Bu alanın iyi niyetli olmayanların mücadeleye karşı kullanmalarına göz yummak doğru değildir.

Bu parti şöretler partisi değil, şehitler partisidir.

İlginizi çekebilir