Kemal Okutan: 2023’e Genel Bir Bakış Ve Yeni Yıl Mesajı

2023 yılı dünya, Ortadoğu ve Kürdistan açısından savaşlar ve katliamlar yılı oldu denilebilir. Bu savaşın adı 3. Dünya Savaşı’dır. Bu savaş aynı dünya sisteminin içindeki güçler arasında yaşanıyor. Ekonomik çıkar ve pay kapma amaçlı sürüyor.

İlk önce Türkiye’nin gücünü arkasına alan Azerbeycan Karabağ’da Ermeni halkını katletti.

3.Dünya Savaşı daha sonra Ukrayna’ya sıçradı. Rusya-Ukrayna savaşı başladı. ABD ve batı dünyasının ezici bir çoğunluğu Ukrayna tarafında kümelendi. Batılı güçler Rusya’yı ablukaya aldı, Doğu Avrupa’daki ve Kafkaslar’daki gücünü kısmen sınırlandırmayı başardı.

Hatta Rusya’nın Ortadoğu’daki gücü de zayıfladı. Aslında bu savaşın adı Rusya-Ukranya savaşı olsa bile gerçekte bu savaş ABD- Rusya savaşıdır.Rusya burnunun dibindeki Doğu Avrupa ve Kafkaslar’daki eski dostlarını ABD ve NATO’ya kaptırdı ve giderek de zayıflamaya ve güç kaybetmeye devam ediyor.

Savaşın Ortadoğu ayağı ise savaşı çok daha yoğun yaşıyor.

Kürdistan coğrafyasında ise 100 yılı aşkın bir süredir savaş hiç durmadı. Dikkat edilirse 1.Dünya Savaşı öncesi Kürdistan’da sömürgecilerin başlattığı savaş 1.Dünya Savaşı bitmesine rağmen bitmedi. 2.Dünya Savaşı başladı, bitti ama hala kürdistan’da savaş devam ediyor. Dünyada soğuk savaş döneminde de savaş devam etti. 3. Dünya Savaşı yaşanıyor ve Kürdistan’da çok acı sonuçlar yaratarak devam ediyor.

Yani dünya savaşları başlıyor, bitiyor, barış anlaşmaları yapılıyor ama Kürt halkı hep savaşı, kanı, gözyaşını yaşıyor. Soykırımı, sürgünü, idamı, katliamı yaşıyor. Savaş bizim coğrafyamızda mütemadiyen devam ediyor, durmak bilmiyor.

Bunun nedenini İngilizlerin Kürdistan’ı dörde bölüp her bir parçasını barbar, vahşi, cellatların önüne atmasının kodlarında aramak gerekir. Ortadoğu’da kapitalist sistemin ulus devletler yaratarak kendi hegemonyalarını sürdürmek istemelerinde aramak gerekir. Kürt halkunın düşmanlarının hiçbir kural, hiç bir kaide, hiçbir insani değer, hiçbir ahlaki kural, hiçbir hukuk ve yasa tanımalarından aramak gerekir.

Dünya’da klasik sömürgecilik bitti ama Kürdistan’nın sömürge durumu hala devam ediyor.

Dikkat edilirse Kürt halkını İngilizler eliyle esir alan devletlerin tümü tekçi,ırkçı ve nasyonalisttirler.

Türkiye cumhuriyeti kurulurken, tekçi, Türkçü, Turancı olarak kuruldu. M.Kemal’le başlayan Türkleştirmeyi ve Müslümanlaşırmayı esas alan Türk egemenlik rejimi Tayyip Erdoğan ve tüm ortakları eliyle yoğunlaştırılarak sürdürülüyor.

İran’da ve Rojhelat Kürdistan’da barbarlığı da aşan uygulamalar hiç durmadı. Ortadoğu’da Şii hilali yaratmak isteyen gerici mollalar rejimi hergün Kürt kanı içiyor, Kürtleri idam ediyor.

Irak’ın Neo Nazist ve narsist diktatörü Saddam Kürtleri katletmede benzerleriyle yarıştı. Sonunda Başur’da bir Kürt bölgesi kuruldu ama Başur’u yönetenlerin uygulamaları Kürt kazanımlarını kaybettirmeye yöneliktir. Böyle giderse hem Başur yönetimini kaybedecekler ve genelde Kürt kazanımlarına zarar vereceklerdir.

Esat rejimi ise yaşadığı iç savaşa ve zayıflamasına rağmen Kürtlerin yakasını bırakmak istemiyor. On binden fazla şehit veren, 20 binden fazla yaralı veren Rojava halkımızın tüm el uzatmalarını karşılıksız bırakıyor

Yani çok bè bext düşmanlarla karşı karşıyayız.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen direnen bir Kürt özgürlük hareketi var ve tüm parçalarda ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyor. İnanın bu mücadele meyvelerini verecek ve veriyor. İnanıyorum ki tüm düşmanlarının soykırım politikalarını boşa çıkaracaktır. İşin sonunda sayın Öcalan da özgürleşecek ve sömürgeciler yenileceklerdir.

Ve 21.yy özgür Kürdistan yüzyılı olacaktır. Kürt özgürlük hareketinin örgütlülük düzeyi ve mücade stratejisi özgür Kürdistan’ı yaratacaktır. Özgür Kürdistan ise özgür Ortadoğu demektir.

Bu bilinç ve inançla tüm halkımızın, mücadele eden kahraman genç erkek ve kadınlarımızın bir daha savaşmak zorunda kalmayacağı bir süreci yaşamamamız umuduyla yeni yıllarını kutluyorum…

İlginizi çekebilir