Tahir Elçi davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Davutoğlu’nun dinlenmesi kararından vazgeçti

Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında,15 Haziran tarihli duruşmada dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mahkemede dinlenilmesi talebi kabul edilmişti.

Buna göre 23 Kasım’da görülecek celsede, Elçi cinayetinin yaşandığı dönemde başbakan olan Ahmet Davutoğlu’nun dinlenmesi bekleniyordu.

Diyarbakır Barosu’nun bugün Diyarbakır Adliye binası önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına göre, mahkeme 19 Eylül’de ara bir celse ile, Haziran ayında aldıkları Davutoğlu’nun dinlenilmesi kararını reddetti.

Diyarbakır Barosu, ara kararın duyulmasının ardından davaya bakan mahkeme heyetini reddettiklerini belirten bir dilekçe sundu ve adliye binası önünde bu gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın katıldığı açıklamayı, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren yaptı.

Eren, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda Elçi cinayetini “siyasi suikast” olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Kendisinin mahkemede dinlenmesinin davanın seyri için çok önemli olduğunu söyledi.

Diyarbakır Barosu Başkanı, mahkeme heyetinin Davutoğlu’nun dinlemesi kararından dönmesinin hukuk usulü ve teamülleri içinde açıklanamayacağını belirtti.

Nahit Eren ayrıca, 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir üyesinin, bu karara muhalefet şerhi koyduğu, “…bu zamana kadar dosya kapsamında herhangi bir değişiklik olmaması ve tanık hakkında talimat yazılmış olması”nı gerekçe göstererek çoğunluk görüşüne katılmadığı bilgisine yer verdi.

Baro Başkanı Eren, mahkemenin çoğunluk üyeleri ile dava arasında “asla telafi edilmesi mümkün olmayan” bir doku uyuşmazlığının ortaya çıktığını savundu.

“Biz mahkemenin kendi kararından dönmesini, bu kadar önemli bir tanığın dinlenmesini reddederek bir kere daha davanın ilerlemesine köstek olmasını, bu çoğunluk üyelerinin tarafsız ve bağımsız olmadıklarına ilişkin yaptıkları güçlü bir irade açıklaması olarak değerlendiriyoruz.

“Mahkeme çoğunluk üyelerinin bu davayı görmeye devam etmeleri mümkün değildir. Kendilerini görevden el çekmeye davet ediyoruz!

“Gerçekten de arada ne olmuştur da Mahkeme’nin çoğunluk üyeleri kendi kararlarından geri dönmüşlerdir? Bu dönüşün hukuk usulü ve teamülleri içinde bir açıklamasını bulabilmek mümkün değildir.”

TBB Başkanı Erinç Sağkan da, Elçi’nin katillerinin bulunması için yedi yıldır büyük bir mücadele verildiğini belirtti, mahkemenin bu son ara kararına karşı isyan ettiklerini söyledi.

“Bu yargılamanın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yaşanan hukuksuzlukları izah etmeye çalıştık, ancak mahkemenin son kararı süreci tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı, bir tanığın dinlenmesine karar verildikten sonra taraflar orda bulunmadan, hiçbir gerekçe gösterilmeden, o tanığın dinlemesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiş.

“Elçi cinayetinin siyasete alet edilmesine, katillerinin ortaya çıkarılmasında başka kaygıların bunu engellemesine izin vermeyeceğiz. İstedikleri kadar bizi hukuksuzlukların aparatı yapmaya çalışsınlar ama dün de buradaydık yarın da burada Diyarbakır barosunun yanında olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Hatice Kamer/ BBC Türkçe

İlginizi çekebilir