Sur Belediyesi Meclis üyelerinin görev yetkisine de kayyum atandı

Sur Belediyesi’nin HDP’li meclis üyeleri ocak ayı meclis toplantısına katılmak için gittiklerinde görevlerinin, “Encümen Üyeleri” tarafından yürütüleceği tebliğ edildi.

Meclis üyelerine, kanunda  herhangi  bir karşılığı olmamasına rağmen Belediye Kanunu’nun 31 ile 674 sayılı KHK’nin 38’inci maddesi gerekçe gösterilerek görev ve yetkililerinin olmadığına dair yazı iletildi.

Sur Belediyesi Eşbaşkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’in 21 Aralık 2019’da gözaltına alınmasıyla belediyeye Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, kayyım olarak atandı. Sur Belediyesinin HDP’li meclis üyeleri, Ocak ayı toplantısına katılmak için bugün belediye binasına gitti. Bina girişindeki kontrollerin ardından binaya giren meclis üyeleri, belediye meclis toplantılarının yapıldığı salona geçti. Salonda bir süre bekleyen belediye meclis üyelerine 21 Aralık tarihli bir yazı tebliğ edildi.

Kayyım tebliği

Kayyımın belediye başkanı olarak imzaladığı yazıda, şunlar belirtildi: “01.09.2016 tarih ve 29818 Sayılı Resmi Gazetede 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki 38. Maddede belirtildiği üzere, Belediye Meclisinin, Encümenin ve Komisyonların Görev ve yetkileri 5393 Sayılı Kanunun 31. Maddesinde belirtilen Encümen Üyeleri tarafından yürütülür denildiğinden, 21.12.2019 tarihi itibariyle, Belediye Meclisi, Encümen ve Komisyonların görev ve yetkileri mezkur kanunun ilgili maddesi kapsamında Encümen Üyeleri tarafından yürütülecektir.”

 

Kanunda karşılığı yok ama fiiliyatta uygulama sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından şimdiye kadar belediye meclis üyelerine görevden uzaklaştırıldıklarına dair bir karar alınmazken, meclis üyelerinin görev ve yetkilerinin mevcut durumda alınmasının söz konusu KHK ve belediye kanununda karşılığının olmaması dikkati çekiyor.

 

Beledi

sur-belediyesi-meclis-uyelerinin-gorev-yetkisine-de-kayyum-(3).jpg
ye kanununun 31’inci maddesi

Belediye meclis üyelerinin yetkilerinin alınmasının dayandırıldığı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 31’inci maddesi şöyle: “Madde 31- Belediye meclisinin; a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, b) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi, d) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması, Hâllerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülür.”

KHK’nin 38’inci maddesi

674 Sayılı KHK’nin 38’inci maddesi de şöyle: “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46’ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” (Kaynak: MA)

İlginizi çekebilir