Sinan Çiftyürek: Enerjide; Üretim Gibi Kesintilerin de Ağırlık Merkezi Kürdistan

Elektriğin icadı ve ekonomik sosyal yaşamda kullanımı, insanın uygarlaşma hamlelerinin en önemli adımını oluşturur. Kısaca ifade etmek gerekirse Elektrik aydınlanmadır, uygarlıktır. Çünkü Elektrik, tıpkı su gibi insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Elektrik kullanımının tarihi 250 yıl öncesine dayanır.

Van, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman…. İl, ilçe merkezleri ile kırsal yerleşim yerlerinde, hane, kurum, esnaf ile görüşmelerde sıkça elektrik kesintilerinin yaşandığı dile getirildi ayrıca buna tanıklık ettik, yaşadık, konuştuk, okuduk. Özellikle belirttiğim kentlerin merkezleri ile tarımsal alanlarda üretici, esnaf, turizmci ve hane halkı “kesintilerin olağan hale geldiğini ve bu durumun yaşamlarını çok olumsuz etkilediğini” ifade ettiler, ediyorlar. Bugün itibarıyla Viranşehir ilçesine bağlı 15 kırsal mahallede 7 gün önce başlayan elektrik kesintisi halen sürüyor. Yorum yapmadan önce bazı verileri paylaşayım.

Türkiye’de toplam 685 aktif Hidroelektrik Santral (HES) bulunmaktadır. Bunların tamamının listesini yayınlamak çok uzun olur. Genelde baraj ve HES’lerden ilk büyük 10’u sırasıyla aktarıyorum.“1 – Atatürk Barajı ve HES Şanlıurfa. EÜAŞ 2405 MV2 – Karakaya Barajı ve HES Diyarbakır EÜAŞ 1800 MV3 – Keban barajı ve HES Elazığ EÜAŞ 1330 MV4 – Ilısu Barajı ve HES Mardin EÜAŞ 1209 MV5 – Altınkaya Barajı ve HES Samsun EÜAŞ 703 MV6 – Birecik Barajı ve HES Şanlıurfa EÜAŞ 672 MV7 – Deriner Barajı ve HES Artvin EÜAŞ 670 MV8 – Yukarı Kaleköy barajı ve HES Bingöl Cengiz Enerji 627 MV9 – Beyhan barajı ve HES Elazığ Cengiz Enerji 582 MV10 – Oymapınar Barajı ve HES Antalya Cengiz Enerji 540 MV”Verilerde görüldüğü gibi en yüksek elektrik üretimin yapıldığı ilk 4 büyük baraj ve HES Urfa, Diyarbakır, Mardin ve Elazığ yanı Kürdistan’da bulunuyor. Ayrıca büyük 10 baraj ve HES’in 7’si de yine Kürdistan kentlerinde.

Türkiye genelindeki 685 baraj ve HES içerisinde Van özelinde ise durum şudur;“126. sırada Muradiye Ayrancılar HES Boydak Enerji 41 MV412. sırada Koçköprü Barajı ve HES Mostar Enerji 8.39 MV485. sırada Zilan Regülatörü ve HES Zilan Elektrik 6.07 MV522. sırada Saral 3 HES KRD Van Elektrik 4.99 MV535. sırada Eğil HES Haliç Elektrik Üretimi 4.50 MV574. sırada Hoşap barajı ve HES Haliç Elektrik Üretimi 3.38 MV580. sırada Sarımehmet HES Doğubay Elektrik 3.10 MV658. sırada Erciş HES Haliç Elektrik Üretimi 0.78 MV.”Veriler bize ne söylüyor?

*Van, Baraj ve HES elektrik üretimi açısından zayıf görünüyor. Rüzgar Elektrik Santralleri (HES) ve Güneş Elektrik Santralı (GES) açısından zengin potansiyele sahip fakat kullanılmıyor. Kullanılması için devlet gerekli alt çalışması ile mali desteği sağlamıyor.

*Elektrik üretiminin en yüksek üretildiği Urfa, Diyarbakır, Elazığ, Mardin aynı zamanda kesintilerin de en yoğun yaşandığı kentlerdir! Yani Türkiye genelinde elektrik üretiminin başını çeken kentler, Kürt kentleri ama maalesef elektrik kesintisinin en yoğun yaşandığı kentler de yine aynı Kürt kentleri. Peki ama bu kentlerde elektrik neden sıkça kesilmektedir? Kabaca yanıtı bellidir; tipik sömürgeci-sömürge ilişkisi! Yani sömürgeci devlet sömürgede üretip kendi merkezlerine taşıyor.Durum tam da buyken rejimin sorumluları ve basını yıllardan beri “Kürtler kaçak elektrik kullanıyor bu sizin cebinizden çıkıyor” kara çalma propagandasıyla ırkçı nefret söylemini yayıp Türkiye kamuoyunu kışkırttılar, kışkırtıyorlar.

*Kürt kentlerinde kesintilerin esas nedeni şudur; Kürdistan’da üretilen elektrik Batı metropollerine aktarılıyor, ancak geriye kalan kısmı üretimim yapıldığı ilgili kente bırakılıyor. Daha somut olarak Urfa, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl…de üretilen elektrik enerjisinin büyük bir kısmının Batı metropollerine taşındığı açık. Fakat ne kadarı Batı metropollerine taşınmakta ne kadarı ise Kürt kentlerinde kullanılıyor? Bu sorunun yanıtı hali hazırda açıklanmış değil ama bunu öğrenip kamuoyuna açıklamak önemlidir. Ve elinde veri olanları, verilerle açıklamaya çağırıyorum.

*Van’ın başta Rüzgar Elektrik Santralleri (RES) ve Güneş Elektrik Santralleri (GES) olmak üzere zengin enerji kaynakları var ama bu potansiyele rağmen İran’dan elektrik ithal edilmektedir. İthale rağmen Van özelinde de elektrikler sık sık kesiliyor. Neden?

Mesele açıktır; Merkezi ve yerel iktidarlar, başta enerji olmak üzere bölgenin zenginlik kaynaklarına el koyarak Kürt halkını cezalandırıyorlar. Başka türlü kesintileri izah etmek zor. Çünkü enerjinin yetersiz sunumu ve sıkça elektrik kesintisi bölge üretimini (tarım, sanayi, hizmet) sekteye uğratmaktadır.

Kısacası yaşanan elektrik kesintilerinin gerekçesi nedir? Bunu açıklamaya çağırıyoruz ve bilinsin ki bunun peşini bırakmayacağız. Kentlerin ve özelde Van’ın başta enerjinin alt yapısı olmak üzere kentin alt yapısında köklü iyileştirmeler olmadan birçok mesele gibi enerji krizi de aşılamaz.Somut önerilerimizi özetlersek;

Bir: Kürdistan’da üretilen enerjiyle önce üretildiği coğrafyanın ihtiyaçları karşılanmalı, kalan kısmı Batı metropollerine taşınmalı.İki; Gayrı Safi Milli Hasılanın dağılımında sınıflararası büyük uçurum zaten var. Buna Kürdistan özelinde sömürge oluşundan kaynaklı zenginlik kaynaklarına el konulunca Ankara ile Diyarbakır arasındaki ekonomik, sosyal gelişmişlik uçurumu Diyarbakır aleyhine ağırlaşıyor.Üç; 1970’lı yıllarda yaşanan küresel neoliberal trend sonucu başta İngiltere olmak üzere Batılı devletler, toplumların en yaşamsal ihtiyaçlarını oluşturan Elektrik, Su, Ulaşımın özelleştirilmesi Türkiye’de de karşılık buldu ve 1980 sonrası uygulanmaya konuldu. Fakat bir süreden beri yine başta İngiltere olmak üzere Küresel trend elektrik, su, ulaşımın gibi toplumların en yaşamsal ihtiyaçlarında yeniden toplumsallaştırılma adımları atılıyor. Türkiye ise tam gaz özelleştirmeyi sürdürüyor. Üstelik son yıllarda ekonomik krizi aşabilmek için ihtiyaç duyduğu Körfezdeki petro-doları çekmek için Arap sermayesine herşey peşkeş çekilmektedir.Dört; Elektrik temel bir ihtiyaçtır ve konutlar ile eğitim, sağlık kurumları gibi sosyal hizmet alanlarında ücretsiz olmalıdır. Tarım ve sanayi üreticilerine ucuz enerji kullanımı sağlanmalı.*

Yeşil Sol Parti Van Milletvekilicanbegyekbun@hotmail.com

İlginizi çekebilir