Netanyahu, tepkilere rağmen ‘yargı reformu’ paketini meclisten geçiriyor

Yasa görüşülürken muhalefet vekilleri İsrail bayrağı açtı, solcu bir vekil Netanyahu’yu “Türkler, Polonyalılar ve Macarlardan betersin, Nazilere benziyorsun, demokratik yollarla seçilmedin” diyerek suçladı. Netanyahu, Nazi benzetmesinden dolayı muhalefeti eleştirdi, sınırları aştıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve radikal sağcı ortaklarının öngördüğü yargı reformu kapsamındaki yasal öneriler, İsrail meclisi Knesset’in ilk onayından geçti. Bir yasa önerisi Knesset’te 3 kez onaylandıktan sonra yasallaşabiliyor, dolayısıyla yargı reformunun nihai kabulü için iki oylamanın daha yapılması gerekiyor.

120 sandalyeli mecliste 63 oyla kabul edilen yasa önerisine göre, yargıç atamalarıyla görevli komisyonda muhalefetin gücü azaltılıyor ve meclis çoğunluğu nihai karar verici konumuna getiriliyor. Ayrıca İsrail Yüksek Mahkemesi’nin temel hak ve özgürlüklere, siyasi rejime ve devletin niteliklerine dair anayasal değer taşıyan Basit Yasa değişiklikleri ve kabullerine ilişkin iptal kararı vermesi engelleniyor.

Muhalefet, kabul edildikten sonra yasayı Yüksek Mahkeme’ye götürmek ve iptal edilmesini sağlamak istiyor. Yasa görüşülürken muhalefet vekilleri İsrail bayrağı açtı, solcu bir vekil Netanyahu’yu “Türkler, Polonyalılar ve Macarlardan betersin, Nazilere benziyorsun, demokratik yollarla seçilmedin” diyerek suçladı. Netanyahu, Nazi benzetmesinden dolayı muhalefeti eleştirdi, sınırları aştıklarını söyledi.

/Serbestiyet/

İlginizi çekebilir