Mûsa Dojender: Erdoğan 2. Mahmut’un izinden gidiyor

Erdoğan sık sık “Abdülhamit Han” filan diyor ya. Herkes de kendisini ona benzettiğini ve onu referans aldığını sanıyor. 

Külliyen yalan…

Her şeyde olduğu gibi bu meselede de yalan enformasyon yapıp herkesi kandırıyor. Çokça söylendiği gibi Deccal’lik yapıyor anlayacağınız. Herkes de yıllardır bu yalanı yutuyor. Hem de ne biçim? 

Bazı kesimler de var ki, bilerek ve görerek yutuyor ama çaktırmıyor kimseye. Oysa bize ulaşan çok özel sohbetlerdeki verilerde kendisini 2.Mahmut’a benzettiğini iyi biliyoruz.

Kemalist sistemi, laikliği, cumhuriyetçileri  ve orduyu Yeniçerilik ocağına benzettiğini bizzat onun kurduğu cümlelerle duyduk. 

Bu yüzden değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Değiştirmek ve yerine de “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye”yi inşa etmek istiyor.

Hayalleri böyle… 

Tabi ne 2.Mahmut kadar kudretlidir ne de siyaset ve toplum biliminden haberdardır. Bu yüzden de radikal metodları uygulama istidadını gösteremiyor.

Zaten karakter ve kişilik olarak hem radikal değildir ve hem de değişim diye önüne koyduğu hedefler sıralamasında önceliği toplum ve toplumun refahı değildir. 

Klasik “köprü, ayı, dayı” muhabbeti ile işleri götürmeye devam ediyor. Şimdiye kadar yapılanlara iyice bakılır ve nesnel bir zihin ile analiz edilirse bu durum çok rahatlıkla görülecektir.

Nereye kadar yürütür, kestirmek gerçekten de zor. Ancak son attığı adımlar ile (paralel 1.ordu meselesi) her an bir kırılmanın yaşanabileceğini ve herşeyin bir anda tersyüz olabileceği bir aralıktan geçiyor. 

 2.Mahmut’a benzetilmek istenmesini ciddiye alın derim. İşaretlerini verdiğini de biliyoruz. 2.Mahmut’un “Vaka-i Hayriyesi” ne ise 15 Temmuz’a ilişkin “Allah’ın Lütfu” cümlesini de öyle okumak gerekir. 

2.Mahmut nasıl ki cariyelerin ve hizmetkarlarının yardımıyla sarayın çatısından kaçırıldı ve canını kurtardı ise Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi çeşitli merkezler tarafından korunması da benzerlik arz ediyor. 

Tesadüfe bakın ki 2.Mahmut gibi Erdoğan da çatılardan (ha uçak ha çatı) kaçırılarak kurtarıldı. Vakai Hayriye sonrası 2.Mahmut’un sarayda ve orduda yaptığı değişikliklerin benzerini Erdoğan da yapmak zorundaydı ve izini takip ettiği karakteri adeta kopyaladı. 

Yeniçeri isyanına  karşı ulemayı ve halkı sokağa çağırıp yanına alan II. Mahmut’tan tek farkı Sancak’ı Şerif açmamasıdır. Ama onun yerine elinde kuran vardır. 

Tekrar ederek bitirelim. Erdoğan’ın referans aldığı kişi 2.Mahmut’tur. Osmanlı’nın ideolojik ve siyasal formasyonunu değiştirmesini örnek almıştır. Kendisi de cumhuriyetin paradigmasını değiştirmek istemektedir. İzledikleri yollar ve uyguladıkları taktikler benzerdir. 

2.Mahmut başarılı olmuştur fakat O’nu kopyalayarak ve aradan geçen iki yüz yıllık küresel gelişmeleri gözardi ederek yapılacak her türlü copy-paste’nin başarılı sonuçlar doğuracağını düşünmek gerçekçi değildir…

İlginizi çekebilir