Mehmet Ayata: HDP Ve Mücadele Stratejisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) , 22.12.2020 tarihinde HDP Eski Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın başvurusu hakkındaki kararını verdi. Bu karar ile ilgili çok sayıda yorum yapıldı; yazı yazıldı; hukukçu, aydın ve siyasetçilerden açıklamalar geldi. Sözkonusu kararı uzun uzadiya değerlendirmek niyetinde değilim. 

Bu karardan anladığım şudur; 1-S.Demirtaş’ın özgürlüğü gasp edilmiştir. 2-TC yargısı TC`nin koyduğu yasalara uymamıştır. 3- Yasal bir partinin, yasalara uygun hareket etse bile, siyaset yapması imkansızdır.

Bilindigi gibi HDP`ye karşı çok büyük bir saldırı var ve bu saldırı aralıksız sürüyor, çok pervasız ve çok şiddetli bir saldırı. Saldırının amacı ve hedefi, Kürt halkının örgütlülüğünü dağımaktır. Yasal sınırlar içinde de olsa siyaset yapmasını engellemektir.

HDP, deyim yerindeyse ayakta kalmak icin elinden geleni yapıyor, ancak ürettiği çözümler ve yaptığı manevralar bu saldırıları püskürtmeye yetmiyor. Saldırıyı boşa çıkarmaya denk çıkışlar yapılamamasının nedeninin, geçmişten bugüne izlenmiş ve bilinen politikaları tekrar etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu nedenledir ki bu çabalar sonuç yaratamıyor. Özetle bunca emek adeta Sisifos`u hatırlatıyor. 

 O halde ne yapılabilir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; HDP bölücü bir parti değil, birleştirici bir partidir. Daha doğrusu, Kürtlerin TC`den kopuşunu engelleyen bir TAMPON`dur. HDP`yi bölücülükle suçlayanlar da bu gerçeği biliyor ve farkındadır. Saldırının tek ve temel amacı örgütlü Kürdü ortadan kaldırmaktır. Buna karşı yapmamız gereken tek şey var, örgütlülüğümüzü daha fazla büyütmek.

Peki, örgütlülüğümüzü daha fazla büyütmek, daha fazla etkili ve sonuç alıcı politikalar üretmek için neler yapılabilir?

Çok çarpıcı bir örnek ile başlayalım; geçenlerde ABD`de seçim vardı. Trump kaybetti. Joe Biden ve Kamala Harris çok güçlü olduğu için mi Trump kaybetti. Hayır Trump Facebook, Twitter, İnsatgram`a kaybetti. Bu olgunun birçok yönüyle değerlendirilmesi gerektiğinin farkındayım. Ancak bu bir gerçektir ve bunun aksini kimse söyleyemez. Bu üç yapının gücü, ABD`de seçim sonuçlarını belirledi. Yani asıl Süper Güç artik bu yapılardır. Dünyanın yeni efendileri ile doğru bir ilişkilenme ve etkili işbirlikleri kurmadan başarılı olmak mümkün değildir. 

Ayrıca Almanya`da CDU`nun yeni başkanının da dijital platformlar üzerinden yapılan bir oylama ile seçildiğini de hatırlatmak isterim.

Bu mekanizmalar büyük olanaklar yaratmıştır. HDP bu mekanizmalarla kendi tabanına birebir ulaşabilir. Dijital platformları çok etkili bir biçimde kullanabilir, kongrelerini dahil bu platformlar üzerinde gerçekleştirebilir. Güçlü bir iletişim ve medya yapılanması ile bütün engellemeleri aşabilir. Bir kampanya önerisi olarak; dünyanin farklı köşelerinde halkımızı HDP ile buluşturmak, HDP`yi tanıtmak, HDP`nin sayfasına üyelik ve HDP tanıtım videolarının, filmlerin bu platformlarda etkin bir biçimde işlenmesi sağlanabilir.

Başkanlık Sistemi ile Parlamentonun bir işlevi kalmadı. Parlamento çalışmalarına katılarak, önerge vermek, kanun teklifi sunmak ve söz almak, pratik bir değer taşımıyor. Mücadeleye katkı sunmuyor. Bakın, işte mücadele ediyoruz, ne büyük laflar ediyoruzdan öte bir anlamı yok. Parlamentodan ayrılalım demiyorum, sonuç alıcı şeyler yapalım diyorum. Demek istediğim şu; Dünyanın küçük bir odaya dönüştüğünü kabul ediyorsak, siyaset alanı, artık bu odanin her köşesidir. 

Trump`in gidişi veya kapisindan direkt etkileniyorsan, iklim değişikliğinden direkt etkileniyorsan, Putin’in attığı adımlardan direkt etkileniyorsan, politik hattını da buna göre yeniden kurman gerekir.  Dünyadaki politik özne ve yapılarla sıkı bir ilişki, yaşanan sorunların çözümüne etkin bir şekilde katılım, lokalizasyondan sıyrılmak ile bu saldırı durdurabilir. Bu saldırılara karşı Türkiye içinde kalarak mücadele edilemez, bu nedenle politika yapılacak sahneyi, ve ittifaklar kurulacak yapıları yeniden belirlemek şarttır.

Demem o ki, bu iş artık kapsayıcı sözler söylemekle, yaranmalarla, şirinlikler yapmakla, basmakalıp genel geçer herkese hitap eden beyanatlarla yürütülemez. 

Bilindiğii gibi son birkaç yıldır, HDP ve HDP geleneğinden gelen çok sayıda nitelikli kişi Avrupa’ya ve dünyanın farklı ülkelerine iltica etti. HDP bu kitlesini çok etkili bir güce dönüştürülebilir. Nedenini bilmemekle beraber bir türlü bu kitle değerlendirilemiyor. HDP`nin Avrupa’daki temsilciliklerinin bu kitleyi kanalize edememesi hakikaten izaha muhtaç bir durumdur.

Konu ile bağlantılı ancak başka bir yazıda ele alınması gereken bir öneriyi tartışmaya açmak istiyorum. Şöyle ki; 

Bilindiği gibi  Kürt halkı bin yıllardır devletsiz bir halktır. Tarihsel sürec içinde, Kürt halkının özgürlüğü için birçok Önderlik ortaya çıktı. Bu önderliklerin tamamı yenildi ve katliamlardan geçirildi, Özgürlük umutları hep ertelendi. Kürt halkı bir türlü uluslaşmasını tamamlayamadı. Tabi bunun çok sayıda nedeni var.

 Bu öneriyi yaparken, tüm bu nedenleri hatırda tutuyorum. Halihazirda Kürt halkının özgürlüğü için mücadele eden önderlikleri de hatırda tutuyorum. Geçmişteki önderliklerin yaşadığı bir son ile karşılaşmamak için ÇAĞDAŞ MEDEZERİ ÖRGÜTLENMELERİNİ inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Bu örgütlenme modelinin esaslarini ayrı bir makalede açıklamaya çalışacağım. Simdilik başlıklar halinde çok kısa bazı parametreleri vermekle yetineceğim.

MEDEZERI ÖRGÜTLENMESI:

Bu örgütlenmelerin tamamı dijital platformlardan oluşacaktır. 

Hedefleri ve amaclari tartışmalarla belirlenecektir. Bunun için öncelikle: MEDZERİLERLE ÖZGÜRLÜĞE isminde web siteleri kurulacaktir.

Twitter, Facebook, Instagram vb platformlarda sayfalar oluşturulacaktır. 

Bu sayfalar daha sonra meslek, yaş grubu, cinsiyet, ilgi alanlari, şirket konsorsiyumlari vs biçiminde olabilir.Coğrafik bir alanla sınırlı değildir, tüm Kürdistanlıların katılımını amaçlar.

Öncelikli hedefi, Kürdistan halklarının birbirini tanımasını sağlamaktır. 

Mücadele araçları ve yöntemleri MEDZERİ örgütlenmeleri tarafindan belirlenecektir. 

Mevcut Kürt hareketlerinin alternatifi değildir ve bu hareketlere de karşıtlık yapmayacaktır. 

Dünya MEDZERİ Koordinasyonu inşa edilecektir.

İlginizi çekebilir