Kürt Z Kuşağı’nın Sığınmacı ve Göçmenlere Yönelik Algı ve Tutumları raporu yayınlandı

1002 Kürt genciyle yapılan araştırma “Kürt Z kuşağının” yaklaşık yarısının göçmenlerin Türkiye’ye yerleşmesine karşı çıktığını ve göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesine destek verdiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Mart 2020 itibariyle 4 milyon sığınmacı ve mülteci Türkiye’de kayıtlı olarak bulunuyor.

Göçmenlerin yaklaşık 3,7 milyonu Suriye, 167 bin 325’i Irak, 129 bin 323’ü Afganistan ve 24 bin 300’ü ise İran vatandaşı.

“Spectrum House” Araştırma Merkezi, en genç Kürt nüfusa sahip 5 ilde “Kürt Z Kuşağının Sığınmacı ve Göçmenlere Yönelik Algı ve Tutumları” konulu bir araştırma yaptı.

Araştırma Diyarbakır, Van, Şırnak, İzmir ve İstanbul’da yapılırken araştırma, Kürt Z kuşağının, göçmenler konusundaki tutum, algı ve yaklaşımını inceledi.

Araştırma kapsamında 18-25 yaş aralığında 1002 gençle yüz yüze mülakatlar gerçekleştirildi.

Buna göre araştırma “Kürt Z kuşağının göçmenlere dair genel olarak olumsuz bir algı ve tutum sahip olduğu” sonucu ortaua çıktı.

Araştırmaya katılan her beş gençten sadece biri, “sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye gelip yerleşmesine izin verilmesi gerektiğini” aktarırken Kürt gençlerinin büyük bir kısmı “göçmenlerin Türkiye’ye gelip yerleşmesine karşı çıktığını” söylüyor.

Vatandaşlık verilmesine en yüksek itiraz Van’dan

Öte yandan sığınmacı ve göçmenlere vatandaşlık verilmesine en yüksek oranda itiraz edenler araştırmaya Van (%76,7) ve Şırnak’tan (%60,4) katılanlar.

Van ve Şırnak’tan sonra ise sırasıyla İzmir (%48,9), İstanbul (%38,9) ve Diyarbakır (%28,3) geliyor.

Katılımcıların %44’i hiçbir sığınmacı ve göçmene vatandaşlık verilmemesi gerektiğini düşünürken %13’ü sadece eğitimli sığınmacı ve göçmenlere, %11’i sadece ekonomik yatırım yapabilen sığınmacı ve göçmenlere ve %10’u bütün sığınmacı ve göçmenlere vatandaşlık hakkı tanınmasından yana.

Araştırmada şehirler arasındaki farklara bakıldığında sırasıyla İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’daki katılımcılar, sığınmacıların gönderilmemesine Van ve Şırnak’taki katılımcılardan açık ara daha fazla destek veriyor.

Bu çıkarımın nedeni olarak ise “Bunda, İstanbul ve İzmir’in halihazırda azımsanmayacak bir sayıda göçmen ve sığınmacı barındıran metropoller olmasının ve Diyarbakır’ın Kürt siyasal-toplumsal hak talebi ve aktivizmindeki rolü ve gelen sığınmacıların önemli bir kısmının Rojava’dan gelmiş olmasının etkisi olabilir” bulgusuna yer verildi.

Araştırmanın verileri baz alınarak “Yaklaşık her beş katılımcıdan birinin sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye gelip yerleşmesine izin verilmesi gerektiğini beyan etmesi, Kürt Z kuşağı içerisinde sığınmacı ve göçmenlere dair farklı tutumların yer aldığını, bunların temelinde dini, insani ve hak temelli yaklaşımın esas alındığını söylemek gerekir. Bu anlamda Kürt Z kuşağının azımsanmayacak bir kısmının, ülkedeki yaygın sığınmacı ve göçmen karşıtlığına rağmen sığınmayı meşru ve desteklenmesi gereken bir hak olarak görmesi önemli ve dikkat çekicidir” değerlendirmesi yer aldı.

Raporun tamamı için:

http://spectrumhouse.com.tr/kurt-z-kusaginin-siginmaci-ve-gocmenlere-yonelik-algi-ve-tutumlari/

İlginizi çekebilir