KHK’li öğretmenin itiraz başvurusu HDK gerekçesiyle reddedildi

OHAL Komisyonu kararıyla ihraç edilen öğretmen Aslı Akdemir’in itirazda bulunduğu İdare Mahkemesi, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde yer alması ve Yeşil ve Sol Gelecek Partisi’nin bir etkinliğine katılmış olmasını “irtibat ve iltisak” gerekçesi sayarak başvuruyu reddetti. 

 

11 yıllık öğretmen olan Aslı Akdemir, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 6 Şubat 2017’de mesleğinden ihraç edildi. İtirazda bulunduğu Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu da hakkında aynı karara imza attı. Akdemir, bunun üzerinde hiçbir somut delil ve gerekçe sunulmaksızın kamu görevinden çıkarıldığı, ihraç tarihine kadar hiçbir soruşturma geçirmediği, darbe teşebbüsü ile ilgisinin olmadığı, bir disiplin soruşturması açılmadan ve savunması alınmadan işlem tesis edildiği, OHAL KHK’si ile kalıcı olarak kamu görevinden çıkarma işlemi tesis edilemeyeceği, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği gerekçesiyle OHAL Komisyonu kararının iptaline ilişkin itirazda bulundu.

 

HUKUKA AYKIRILIK YOKMUŞ!

 

Davaya bakan Ankara 19’uncu İdare Mahkemesi (BAM), OHAL Komisyonu kararında “hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle başvurunun reddine karar verdi.

 

Komisyonun yetkilerine, KHK’lerin kapsamına ve ilgili Anayasa maddelerine atıfta bulunulan kararda, kamu görevlilerinin göreve başlamasından en geç bir ay içerisinde “Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma” şeklinde yemin etmesi gerektiği ve devlet memurlarının “her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetinde oldukları” şeklinde değerlendirmeler yer aldı.

 

Mahkemenin kararında dava dosyası ve UYAP kayıtları incelendiğinde hakkında herhangi bir ceza soruşturması veya kovuşturma bulunmadığı belirtilse de Akdemir’in PKK/KCK ile “irtibat ve iltisaklı olduğuna dönük tespitlerin olduğu” öne sürüldü. 

 

YSP ETKİNLİĞİNE KATILMAK 

 

Buna tespitlere kanıt olarak ise, Akdemir’in Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet yürütmesi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (YSP) Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki bir otelde 9 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlediği yaz kampına katılmış olması gösterildi. 

 

Mahkeme, halen yasal olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam eden bir siyasi parti ve oluşum üzerinden kararını oluştururken yine TEM Daire Başkanlığı’nca hazırlanan ve Halkların Demokratik Kongresi’nin KCK’nin “Siyasi Alan Merkezi” olduğu yönündeki raporunu esas aldı.

 

BAM, bu dayanaklardan hareketle OHAL Komisyonu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Akdemir’in başvurusunu reddetti. 

 

/ Mezopotamya Ajansı-  Fırat Can Arslan /

İlginizi çekebilir