Kategori

Kurdi

Hasbey Köksal: Marê Reş

Li deverên din adet û tore çawanin ez nizanim. Li alîyê me, gava lawikekî gav avête xortaniyê û bi ber bayê evîna qîzekî ket, doza…