HEDEP Afrin’de Kürtçe yer isimlerinin Türkçe olarak değiştirilmesi nedeniyle araştırma önergesi verdi

HEDEP Milletvekilleri Beritan Güneş Altın ile Newroz Uysal Aslan, Afrin’deki Kürtçe isimlerin değiştirilmesi ve yerine Türkçe isim verilmesini Meclis gündemine taşıdı. HEDEP’li vekiller Meclis araştırması açılması talebiyle ve Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle bir önerge verdi.

Son günlerde yine Afrin’de Kürtçe olan birçok köy ve meydan isminin değiştirildiği, yerlerine Türkçe isimler verildiği kamuoyunda geniş tepkilere neden olmuştu.

Bu kapsamda; Kûtana Köyü, Selçuk Obası; Qestel Mixdad Köyü, Zafer Obas;, Xelîloko, Halilak Obası; Bûke, Bak Obası; Maimala Köyü, Mamal Uşağı; Özgürlük Meydanı, Atatürk Meydanı; Watanî Kavşağı, Recep Tayip Erdoğan Kavşağı; Newroz Kavşağı, Salah El Dîn Kavşağı; Kawa Hesinkar Kavşağı, Zeytin Dalı Kavşağı olarak değiştirilmişti.

 

HEDEP’li vekillerin konuyla ilgili önergeleri şöyle:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük “kara operasyonlarının” ikincisi olan Zeytindalı Harekatı’nın ardından Afrinliler, cihatçı çetelerin yağma, gasp, işkence, tutuklama ve zorla kaybetme gibi ağır insanlık suçlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Diğer yandan da Afrinliler, zirai ürünlerinin “Türk Malı” olarak ihraç edilmesi, Kürtçe olan sokak, köy ve meydan isimlerinin Türkçeleştirilmesi gibi uygulamalar maruz bırakılmaktadır. 2018’den beri süregelen ve Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye politikasından ayrı düşünülemeyecek olan Afrin’deki uygulamalarının araştırılması, yaşanan ağır insan hakkı ihlalleri/suçlarıyla yüzleşilmesine dönük gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanması amacıyla Anayasa’nın 98’nci, İçtüzüğün 104’ncü ve 105’nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz
ve teklif ederim.

Nevroz UYSAL ASLAN                            Beritan GÜNEŞ ALTIN
Şırnak Milletvekili                                     Mardin Milletvekili

**

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN tarafından Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 96’ıncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

Nevroz UYSAL ASLAN           Beritan GÜNEŞ ALTIN

Şırnak Milletvekili                 Mardin Milletvekili

 

Kuzey ve Doğu Suriye ile Türkiye sınır bölgelerindeki Kürt nüfusun arasına Arap nüfusunun özellikle yerleştirildiği, Türkiye’nin bu bağlamda, bölgede demografik mühendislik yaptığı hususu ulusal ve uluslararası basında birçok kez haber konusu olmuştur. Basında yer alan haberlere göre; nüfusunun ezici çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Afrin, Serekaniye ve Gre Spi’de bu politikalara paralel olarak da Kürtçenin yasaklandığı, Türkçenin zorunlu eğitim dili haline getirildiği, bireylere Türkçe konuşmaları için baskı yapıldığı ve buna ek olarak mahalle, cadde ve sokakların Kürtçe isimlerinin de değiştirilerek Türkçeleştirildiği yada Araplaştırıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda da; Kûtana Köyü, Selçuk Obası; Qestel Mixdad Köyü, Zafer Obas;, Xelîloko, Halilak Obası; Bûke, Bak Obası; Maimala Köyü, Mamal Uşağı; Özgürlük Meydanı, Atatürk Meydanı; Watanî Kavşağı, Recep Tayip Erdoğan Kavşağı; Newroz Kavşağı, Salah El Dîn Kavşağı; Kawa Hesinkar Kavşağı, Zeytin Dalı Kavşağı olarak değiştirildiği ifade edilmektedir.

 

Bu bağlamda;

  • Özellikle Afrin coğrafyasında nüfus yoğunluklarının bilinçli bir değişikliğe uğratıldığı doğru mudur?
  • Daha önce Türkiye’nin Vali atadığı iddia edilen Afrin’de Türkiye’ye bağlı kaç kamu personeli resmi olarak görevlendirilmiştir? Bunların görev kapsamları nelerdir?
  • Afrin’deki, Kürt, Arap, Türk ve diğer halklara mensup kişi sayısı 20 Ocak 2018 öncesinde ve an itibariyle kaçtır? 
  • Türkiye Cumhuriyeti tarafından Afrin’e mülki idari amirleri, okul müdürleri, doktor ve öğretmen gibi atamaların yapıldığı doğru mudur?
  • Afrin’deki eğitim dili nedir? Eğitim çalışmaları kim veya da kimler tarafından verilmektedir? Müfredat nasıl oluşturulmuştur?
  • Afrin’deki yer isimlerinin değiştirilmesinde bakanlığınızın veyahut da hükümetinizin bir dahli söz konusu mudur? Dahli var ise bu değişikliklerin gerekçesi nedir?
  • Kentin güvenliği hangi gruplar tarafından sağlanmaktadır, Türkiye’nin ilgili gruplar ile ilişkisi nedir?

 

İlginizi çekebilir