Hasbey Köksal:Di zimanê Kurdî, zaravayê Kurmancîyê de cotepeyv- H-

Di zimanê Kurdî, zaravayê Kurmanciyê de jî ev kompeyv gelek zêdene. Taybeta van kompeyvan, bi du peyvan pêk tê. Herdu peyv tîpa “û” yê digire nav xwe , “û” karekî wak girêdek hildigire. Herdu peyv jî ji  “û” yê hêz digire yan jî hêz dide “û” yê.

Rêzenivîs: 10                                                                                       

                       Di zimanê kurdî, zaravayê Kurmancîyê de COTEPEYV

                            H

Hacet û macet

                         Hacet:1. Tişta/tiştê ku tiştek pê tê kirin yan jî tê çêkirin.

                         Macet:1.Tiştên ku navê wan nayê gotin (gelemperî hemî).

Mane: Amûret.

            Alet û malet.  

Mînak: Ev bû  çend rojin hosta çûne û hacet û macetên xwe li vê derê hiştine.

 

Haj û bac

               Haj:1. Kurteya hay ji. (Hay ji xwe hebûn.)

 1. Hay, xeber, agahî, zanîn, melûmat.

               Bac:1. Pereyê ku her kes li gora rêjeya muçeyê xwe dide dewletê. Bide, xerac.

Mane: Agahî, haydarî, pêzanî, zanîş, hayûbay.

            Malumat.

Mînak: Em bi haj û bacê xwe dizanin.

 

Hal û ehwal

                    Hal:1. Rewş, barûdor, kavdan, wazîyet.

                    Ehwal:1.Rewş, hal, kavdan, çawanî.

Mane: Rewş, wazîyet.

             Çawanî.

Mînak: Ew çi hal û ehwal bû hatibû serê wan kesana?

 

Hal û hewal = hal û ehwal

                   

Hal û dem

                Hal:1. Rewş, barûdor, kavdan, wazîyet.

                Dem:1.Zeman, wext, çax, heyam, kêlî.

 1. Gîyayê ku jê çay çêdibe. 

Mane: Rewş û waxt, hal û ehwal, hal û kêf.

             Li rewş û waxta yekî pirsîn.   

Mînak: Piştî demeke dirêj, me hal û demê hevdu pirs kir.

 

Hal û rewş 

                 Hal:1. Rewş, barûdor, kavdan, wazîyet.

                 Rewş:1. Hal, kavdan, barûdar, zirûf.

Mane: Wezîyet, barûdox

Mînak: Kesên di hal û rewşên xweş de bin, haya wan ji hegameyên dinyayê çênabe.

Hal û mecal

                    Hal:1. Rewş, barûdor, kavdan, wazîyet.

                    Mecal:1. Derfet, fersend, mefer.

 1. Qam, teqet, qeram, karîn, kanîn, hêz.

Mane: Hêz, taqet.

             Karîn, kanîn.

             Derfet, îmkan.     

Mînak: Hal û mecal di me da nema.

 

Halik û malik

                      Halik:1. Rewş, hal, wazîyet

 1. Taqet, hêz, mecal.
 2. Afirîner, xaliq. 

                      Malik:1.Kurm, malûlik, tîzmar. Kurmikên ku piştî baranê ji axê derdikevin.

                                  2.Kapsûl.

                                  3.Xanik, mala piçûk.

Mane: Quwet û hal, 

             Hal û malê ( wî çi ye?)  

Mînak: Halik û malikê xwe tune, hunerên mezin dike!

 

Har û dîn

               Har:1.Tund, dijwar, hêç, qehirî, xezebî, hêrs.

 1. Kîndar.
 2. Harbûyî.

               Dîn:1.Bawerî, ol, perestkarî.

                       2.Bêhiş, bêmejî, har, bêaqil, akilsivik.

 1. Dîtin.

Mane:  Hêç, şaqiz.

              Aqilavêtin, hiş windakirin.

Mînak: Kesên har û dîn, bi ser bela xwe dibin.

 

Har û hac

               Har:1.Tund, dijwar, hêç, qehirî, xezebî, hêrs.

 1. Kîndar.
 2. Harbûyî.

               Hac: 1. Har, hêç, hêrs, qehirî, xezebî.

Mane: Bikerb, kîndar, hêç, hêrs.

             Şaqizî, şûm, horinî, rûdîtî, rûgirtî.   

Mînak: Kûçikên devreşî, har û hac in.

 

Hebûn û nebûn

                          Hebûn:1. Xudana/xudanê tiştekî bûn. Xwedîya/xwedîyê tiştekî bûn.

 1. Li derekî bûn, peyda bûn.
 2. Tiştên ku li dinyayê hene.
 3. Mal, milk, dewlemendî, zengînî.

                          Nebûn:1. Dijwateya bûnê.

 1. Tine bûn.

Mane: Mal û hal, mal û menal.

            Saman, hebûn, serwet.

Mînak: Hebûn û nebûna  feqîran, tenê kincê ser wan e.

 

Hed û şed

                 Hed:1. Sînor, hidûd, tixûb, merz. Navbera du welat, dewlet an deveran. 

 1. Kevira ku weke qapaxê didin ser gorê.

                 Şed:1. Ji “hed” ê şed. Tê wateyê ast, rade, pîle.

 1. Peyvekî muhmel, bi serê xwe bê wate ye.

Mane: Sînor, hidûd.

             Sînorê xwe zanîn.

Mînak: Çi merivên bi hed û şedên xwe nezanin.

 

Hed û hidûd

                   Hed:1. Sînor, hidûd, tixûb, merz. Navbera du welat, dewlet an deveran. 

 1. Kevira ku weke qapaxê didin ser gorê.

                   Hidûd:1.Sînor, merz, tîxûb. Navbera du dewlet, welat an jî deveran.

 1. Hed.

Mane: Sînor, tixûb.

             Sînorê xwe zanîn.

             Destpêkirina sînoren kesên din zanîn.

Mînak: Ne tenê di civatê da, meriv her tim li her derê, hed û hidûdê xwe pêwîste baş bizanibe.

 

Heft û Heşt

                   Heft:1. Hejmara- 7, VII.

                   Heşt:1. Hejmara- 8, VIII.

Mane: Lêzêdekirin, gengeşe,nîqaş.

            Dubendî, hevrikî, ne hevberî.

Mînak: Heft û heştê helandî(1). 

 

Hej û pej

               Hej:1.Hez, hezkirin.

 1. Qirş, çirpikên daran.
 2. Leq, liv, hejan.
 3. Karê ku bi diltengî tê kirin.

               Pej:1. Hejik, êzingê hûrik, qirşik. ( Serhejikê  riwekan. )

 1. Sîber, sî, talde, bersih. Cihê ku tav pê nakeve.
 2. Ezbet, eşîr, hoz.

Mane: Sist û bêpergal.

            Gulî û şax, reh berdan.   

Mînak: Ew bi vî halê xwe yê haj û pej qet nikare tiştekî jî bike..

               

Hel û berhelî

                     Hel:1.Tewla hespan.

 1. Çare, çareserî.
 2. Şikandin, helkirin, hûrhêra kirin, şikandin û hûrkirin.
 3. Xwarin û hêrandin. (Argo).

                    Berhelî:1. Ji “hel” helhelî kirin, helhûr kirin.

Mane:Piç û parî, hûrhêra kirin yan jî hûrhêrabûn. 

            Helhelî kirin yan jî helhelîbûn.

            Ax tiraf.

Mînak: Di şer û pevçûnan da ne dil dimîne, ne jî derî û şibak, her tişt hel û berhelî dibin.

 

Helk û helk

                  Helk:1. Dewlika darîn.( Dewlika ku bi textikên daran hatîye çêkirin.)

 1. Bêhn, hilm, bîn, nefes.

                  Helk:bnr.”helk”.

Mane: Helkehelk, bêhnepişk.

Mînak: Ji ber germahîya tava havînê se û kûçikên me dikirin  helk û helk.

 

Henek û qerf

                      Henek:1. Gotinên ku meriv dibêje û guhdarvan pê dikenin. Yarî, qerf, tinazî.

                      Qerf:1. Henek, yarî, tinazî, galte. Gotinên ser yekê/yekî daku  guhdarvan bi wî/wê kesî bikenin.  

Mane: Yarî, pesqel, nûkte.

             Gotinên ku meriv pê dikene.

Mînak:Rêwîtîya me bi henek û qerfan derbaz bû.   

 

Heq û neq

                 Heq:1. Maf.

 1. Giranî, qîmet, nirx, biha, destheq.
 2. Mafdar.
 3. Rast.

                 Neq:1. Neheq.

 1. Bêdad, zalim, zordar, stemkar.
 2. Nerast, nedirist (merivê), bêmaf, bêheq. Dijberî peyva heq.

Mane: Mafedar û bêmaf.

            Biheq û bêheq

Mînak: Bila du merivên zana bên, di vê mijarê da heq û neqîyê ji hev derxînin û zelal bikin.

 

Heq û heqî

                 Heq:1. Maf.

 1. Destheq, giranî, nirx, biha
 2. Rast.

                 Heqî:1.Dad, dadmendî, rastî.

                           2.Qanûn, zagon.

 1. Heqîqat.

Mane: Mafdarî, heqdarî.

            Bi zagonî, tişta/tiştê ku li gora zagonê rast e.

            Heqanîyet

Mînak: Hewceye ku meriv bi rêya heq û heqîyê bizanibe.   

 

Heq û misteheq

                           Heq:1. Maf, destheq, giranî, nirx.

                           Misteheq:1. Rewa, heqkirî.

Mane: Heq kirin ( kesen ku rewşa xerab heq dike.)

             Liyaq, heqkirî. 

Mînak: Xwedê heq û misteheqê wî bide.

 

Hes û bes

               Hes:1.Hest, hîs, dilîn.

                       2.Bê dengî û bê bêhn.

                Bes:1.Êdî na, êdî ne.

                        2.Têr.

                        3.Bi tenê.

                        4.Lê, feqet, lê belê, lakîn, ema.

 1. Pes.

Mane: His û pis jê derneketin, 

             Bê dengî. 

             Bê deng û beng .

Mînak:Li hember  heq û heqîyê, hes û bes ji wî/wê derneket.

 

Hesab û kîsab

                       Hesab:1. Kirarê matematîkî.

                                    2.Hijmartin, jimartin, hejmartin.

 1. Hijmarnasî, jimarnasî, hejmarnasî.
 2. Tiştekî li ber cavan kirin, hesabê tiştekê/tiştekî kirin.
 3. Gotinê  li gora xwe, gora berjewendîyen xwe.

                       Kîsab:1. Kitêb, pirtûk.

Mane:Hisab  kitab.

Mînak:Di vê mijarê da têk çûn jî heye; bila hesab û kîsabê xwe baş bizanibin.

 

Hest û nest

                   Hest:1. Hîs, hes, pejn, pêjn, dilîn.

 1. Pêhesîn, pêhes, hayjêbûn. (Ramanê ku di meriv da peyda dibe. Wake tirsê, şabûnê, xemgînî…hwd.)
 2. Pêşzanîn, pêşhîskirin. Dilbêjî. Pêşdîtin.

                  Nest:1. Ji “hest”ê nest. Hîs, hes.

 1. Peyvekî muhmelin, bi serê xwe bêwateye.

Mane: Dilîn û hîs 

            Hîs û hes. 

Mînak: Bê guman hest û nestê xwe yê şeşemîn di helbestê da anîye zimên.

 

Hestî û henav

                       Hestî;1. Avakarê kakût. (Di laşê mirov û heywanan da beşa req û sipî .)

 1. Bihes, hîsî, dilînî, dilzîz.

                       Henav:1. Hinav.

 1. Organên hundir mirov û heywanan. ( Dil, hûr, rûvî, gûrçik…hwd.)

Mane: Avakarê kakût û organên hundirê laş.

Mînak: Hestî û henav bûn para gur û rovîyan.

 

Hestî û hencav

                 Hestî;1. Avakarê kakût. (Di laşê mirov û heywanan da beşa req û sipî .)

 1. Bihes, hîsî, dilînî, dilzîz.

                 Hencav:1.Lemlate, masûlke, zevlek. Parceyên laş ên ku meriv û ajal xwe pê dilivînin.

                                        2.Parxûne, barsû.

 1. Hêz. (Mecazî)

Mane: Avakarê kakût û Lamlate yan jî zevlek, maskûle.

Mînak:Ji ber êşa hestî û hencavê xwe ez îşev raneketim.

 

Hev û di

                  Hev:1. Her yek. Ya din.

                  Di:1. Ne ew ê din, a din, yê din.

Mane: Hevdû, êkdû, êk û din.

Mînak: Dem, dema hev û di xwarinê nîne.

 

Hewa û rewa

                      Hewa:1. Atmosfer.

 1. Seqa
 2. Liva li raserî erdê. 
 3. Cîhê ku bûyerê baran, berf, ba, ewr, serma û germa dibe.
 4. Cûreyê muzîkê (hewaya govendê, serhewa, hewaya hilkutok…hwd.).
 5. Dewr, heyam, dan.

                     Rewa:1. Heq, lêhatî, mafdar.

 1. Tewlîs, şilî, rewk
 2. Avî, axwisî, avîng, jale, şebnem, xunav.

Mane: Tiştên vik û vala.

             Tiştên asayî    

Mînak: Ji bo çandiniyê hewa û rewa guncan e.

 

Heyî û tineyî

                      Heyî:1. Tişta/tiştê ku heye. Tişta/tiştê ku di rewşa hebûnê da ye.

 1. Gun, hêlik, testîs (organê sexsê)

                      Tineyî:1. Tişta/tiştê ku tine. Tişta/tiştê ku di rewşa tinebûnê da ye.

Mane: Hebûn û tinebûn.

             Xizanî, hêjarî, feqîrî (mecazî)

Mînak: Heyî û tineyî nejîyaye ku qiymeta yê destê xwe bizanîbe.

 

Hêrs û rik

                Hêrs:1. Qehirî, enirî, har, hêç.

 1. Qehirandî, enirandî.

                Rik:1. Înat, kîn, dijberî, dijminatî.

 1. Serhişkî, nifir, neyarî, rikmane.

Mane:Hêrsoyî.

            Bi qehirî, qarok.

Mînak: Mixtar, bi hêrs û rik rabû çû.

 

Hêrs û kerb

                   Hêrs:1. Qehirî, enirî, har, hêç.

 1. Qehirandî, enirandî.

                    Kerb:1. Keser, kovan, xem, kul.

 1. Kîn, rik, nifir, dijminatî.
 2. Bêrî, hesret, keser.

Mane: Qehirî, xezeb, kîn.

             Karên nexêr.

Mînak: Hêrs û kerb kurmê dil e.

 

Hêt û pêt

               Hêt:1. Ran, tilor, pêt, hête, rihn, çaq. Ji çokê heta navtengê.

 1. Dîwar, Kevira goşe.( Ruknê dîwar)

               Pêt:1. Navbera çok û hestîyê  bazinê pê.

                       2.Pîn, pehîn. Derba bi pî. Şût.

                       3.Xurt, qayîm.

                       4.Xurî, çirîsk, pêta agir.

Mane:Taşk maşk. (  Ji bo tazîtîya çaq û ling) 

Mînak:   .

 

Hil û cil

            Hil:1. Di leystikên zarokan da  leystîkvanê ku bin ketîye, têk çûye.( Dapîrk, himîçk, himalk.)

 1. Li jor, ser, bilind.
 2. Arezû, hewes, xwezî. ( Wek zayendî)

            Cil:1. Tiştên meriv li xwe dikin. (Derpî, gore, îşlik, sako…hwd.)

                  2.Nivîn.

 1. Cilika ku diavêjin ser pişta heywanan.

Mane: Ser û bin, ser û guh ( ji bo cil û bergan)

Mînak: Nobedarên ber derî, ji serê min bigir heta binê lingê min hil û cil seh kirin.

 

Hilm û gulm

                    Hilm:1.Bixar, buxar, helm. Gaza ava kelîyayî. Dûkêl, dûkela.

 1. Nefes, hanase, bên. Hewaya ku meriv di dev û pozê xwe da dikişîne û berdide.
 2. Bêhn, bîn.

                    Gulm:1. Gulp, qim, fir, qurt, qulav.

 1. Kom, gumlat, komasî, komik.
 2. Ji “helmê” helm bûn.

Mane:Dûkel.

            Keldûman.

Mînak: Devê devlika benzînê vekirî hiştine, benzîn hilm û gilm bûye.

 

Him û gum

                  Him:1. Dengê “erênî”yê. Dengê “herê” kirin. Pesend.

 1. Xuminî, guminî, fîkîn (ji bo bayê).

                  Gum:1. Xurminî, guminî,gurm, ring. Dengê bihêz.

Mane: Xuminî, guminî

Mînak: Him û gumê lehîyê olan dida gir û tepikan.

 

Him û him

                  Him:1. Dengê “erênî”yê. Dengê “herê” kirin. Pesend.

 1. Xuminî, guminî, fîkîn (ji bo bayê).

                  Him:bnr.”him”.

Mane: Hime him, gume gum.

Mînak:Min ji  ra got, fêmnekir, tenê him û him kir.

 

Himîn û gumîn

                        Himîn:1. Xwe parastin.

 1. Germ bûn ( wek hemamê/serşokê germ bûn).
 2. Gurmîn, xurmîn.
 3. Miriqandin, himehim kirin.
 4. Perçivîn, perçifîn.

                        Gumîn:1. Gurmegurm. Dengê brûskê (şîrqînî).

Mane: Deng û beng.

             Çiqîn.

Mînak: Îşev li ezman himîn û gumîn  kêm nebû.

 

Himîn û nimîn

                        Himîn:1. Xwe parastin.

 1. Germ bûn ( wek hemamê/serşokê germ bûn).
 2. Gurmîn, xurmîn.
 3. Miriqandin, himehim kirin.
 4. Perçivîn, perçifîn.

                         Nimîn:1. Nermîn, nerm bûn (di ava kelandî da nerm bûn).

 1. Nerm kirin.

Mane: His û pis.

             Deng û beng.

Mînak: Li hemberî vê nehekîyê, himîn û nimîn ji kesêkî  derneket!

 

His û pis

             His:1. Bêdengî.

 1. Hes, hest, dilîn, pejn, hîs.
 2. Pêhesî 

             Pis:1. Melisî, melisî û bêdeng mayîn.

Mane: Bê dengî. 

             Bê deng û beng 

             Hes û bes.

Mînak: Hember wê rastîyê his û pis jê derneket.  

 

Hiş û aqil

                Hiş:1. Aqil, eql.

 1. Bîr, hişyarî, agadarî, haydarî.

                Aqil:1.Hiş, hişmendî, fêmkirin, famatî, famabûn, jîrî.

 1. Mejî, mejox, mêşk.
 2. Bîr, hafiza.
 3. Jîr, biaqil, hişyar, fama, fema.

Mane: Bîr, şiûr, hişmendî.

Mînak: Hiş û aqil di serî da nema.

 

Hişk û hol

                Hişk:1. Ziwa, ne ter, bêav.

 1. Req, şidandî.

                Hol: 1. Hal.

 1. Odeya mezin.

Mane: Hişkûbiring, req.

            Wek texte. 

            Zipî ziwa.     

Mînak: Em li hember tiştê ku wî got hişk û hol bûn.

 

Hişk û biring

                   Hişk:1. Ziwa, ne ter, bêav.

 1. Req, şidandî.

                   Biring: 1.Hişk, req, pêt.

Mane: Hişk û hol.

             Req

             Req û rût

Mînak:  Ev çi ye?  “Nerm pê ve tune req û rût e, goşt pê ve tune qirût e”(2)

                                                                                         ( Bersiv: Hişk û biring)

                      

Hişk û biring

                    Hişk:1. Ziwa, ne ter, bêav.

 1. Req, şidandî

                    Biring:1. Hişk, req. Ne nerm.

 1. Pêt.

Mane: Hişkûhol, req, ne nerm.

            Pir hişk.

Mînak: Ji ber tirsê hişk û biring bû.

 

Hîç û pûç

               Hîç:1. Qet, yekcar, ti, bi ti awayî.

               Pûç:1. Bêkêr, xirab, nebaş, kêrnehatî.

 1. Çilmisîn, kevn bûn, kerixîn.
 2. Vala, tal, qelp, peşûş, xîş, xilûxe.

Mane: Zayî, îsraf, heba.

            Zîyan lê kirin, berbatkirin.   

Mînak:  Keda xwe ya bi salan hîç û pûç kir.

 

Hîç û pîs

             Hîç:1. Qet, yekcar, ti, bi ti awayî.

             Pîs:1.Qirêj, qilêr, qirêjî.

Mane: Berbat, nalet.

             Berbatbûn, berbatkirin, berbetbûyî.

Mînak: Xwe hîç û pîs kir.

 

Hîle û pîle

                Hîle: 1. Fêl, xap, xapandin.

                Pîle: 1.Fel, xap, dek û dolab.

Mane: Hîle xurde, fen û ben, deq û pîk.

Mînak: Hîle û pîleyên dagirkeran xelas nabin.

 

Hûr û kûr

               Hûr:1. Pir piçûk, hûrik, parî, yek û yek.

 1. Ûr, zik.

               Kûr:1. Cîhê ku  binê wê dûr, li bin asta axê.

 1. Tiştê ku binê wê ji asta dev dûr.
 2. Kûrahî, bin li jêr.
 3. Dengê nizm, yê nizm ji dûr va tê. 

Mane: Ji dil, kûrûdûr, cidî, dûrûdirêj.

            Bi dorfirehî, bi dûvdirejî, bi berfirehî.

Mînak: Li ser civaknasî/sosyolojîya kurdan lêkolînekî hûr û kûr  kirîye.

Hûr û hêwer

                   Hûr:1. Pir piçûk, hûrik, parî, yek û yek.

 1. Ûr, zik.

                   Hêwer:1. Parçewesle, şeqepeqe, kerî û kerî bûn, fîtolo, lîme lîme.

Mane: Weslewesle.

             Parçeparçebûn.

Mînak: Guldank ji destê bûkê da ket hûr û hêwer bu.

 

Hûr û pizûr

                 Hûr:1. Pir piçûk, hûrik, parî, yek û yek.

 1. Ûr, zik.

                 Pizûr:1. Seqetat, dil û çerg û gurçik û kelepaçeyên  heywanan.

 1. Beşeke hûr.

Mane: Hûr û Rûvîûrûçik.  

Mînak: Mêran mêr dikuşt, Fata Korê ber dêrî hûr û pizûr dişûşt(3). 

 

Hûr û rêvî

                 Hûr:1. Pir piçûk, hûrik, parî, yek û yek.

 1. Ûr, zik.

                 Rêvî:1. Rûvî. Hîlebaz (mecazî).

 1. Rîvî, bûmbar. Rîvîyên zirav, rîvîyên stûr. Rodî

Mane: Ûr û rûvîûrûçik. 

Mînak: Dan ber kêran, hûr û rêvî berdan ser çokan. 

 

Hûr û pûr

                 Hûr:1. Pir piçûk, hûrik, parî, yek û yek.

 1. Ûr, zik.

                  Pûr:1. Pûr, pûşik.

 1. pûrt, pûrik.
 2. Tiştên hûrik. (mecazî)

Mane: Kirt û pirt, kel û pel, kel û mal, hûrmûr.

            Tiştên biçûk.

Mînak: Ji zarokên xwe ra  hûr û pûr anîye.

 

Hûr û mûr

                 Hûr:1. Pir piçûk, hûrik, parî, yek û yek.

 1. Ûr, zik.

                Mûr:1.Rûsar, rûtirş. Rûyên xwe tirş kirin.

 1. Gêrik, gêle.
 2. Mar û mûr.
 3. Nênikê heywanê dirinde.
 4. Tiştên kelûpal.

Mane: Tiştên biçîk.

             Pirtûpal, potûpertal.

             Teftal.

Mînak: Em wan hûr û mûran  şunva tînin.

 

Hûr û gir

                 Hûr:1. Pir piçûk, hûrik, parî, yek û yek.

 1. Ûr, zik.

                Gir:1. Tûm, Çîyayên piçûk.

 1. Mezin, zexim, qelew.

Mane: Hemû herkes.

            Hemû hertişt.

Mînak: Di malê da kî hebû, hûr û gir bi giştî hatibûn.

 

Hûrik û pûrik

                      Hûrik:1. Pir hûr, gelek piçûk.

                      Pûrik:1. Pûş, pûşik.

 1. Pûrtê çûkan, pûrtê çivîkan, pûrtê teyran.

Mane: Hûrik mûrik.

             Negirîng, bicûcik.

             Hûrhûrik.

Mînak: Tiştên giregir birin, tiştên hûrik û pûrik man.

**

 1-Biwêj.

2- Tiştanok

3- Gotinên pêşîyan.

İlginizi çekebilir