Hasbey Köksal: Zimanê Kurdî , di zaravayê Kurmancîyê  da Cotepeyv -2-

 • Rêzenivîs: B    
 • Zimanê Kurdî , di zaravayê Kurmancîyê  da COTEPEYV .                                                                                                        
 • B
 • Ba û bahoz                                                                                                       
 •   Ba:1. Hewayê ku dilive.
 1. Li cem, li kêlekê, li teniştê.
 2. Tir, fis, piv.
 • Bahoz:1. Bayê pir xurt, bayê bihêz.
 1. Bager, gêzgerink, bagêje, babilîsok
 • Mane:  Bayi pir dijwar,  şidayî, gêjgernik, bayê şid, payê hişkan. 
 • Mînak: Ba û bahoza payîzê xwe nîşan da.
 • Ba û babelîsk
 • Ba:1. Hewayê ku dilive.
 1. Li cem, li kêlekê, li teniştê.
 2. Tir, fis, piv.
 • Babelîsk:1. Bayê ku zû dilive û pirî caran li dor xwe dizivire tozê rahewa dike. 
 1. Gilêle, talîzok, babelîs, xilêle. Bablîsok.
 • Mane:  Zêde jêhatî û bi huner.
 •               Bela û tofan.
 •               Bager. Bayi pir dijwar.
 • Mînak: Ba û babelîska ku hate serê me nehatîye serê gurê çîyan.
 • Bav û kal
 •                Bav:1. Mêrê ku zarokê xwî heye.
 •                 2.Ecdat, kalik.
 •                Kal:1. Pîr, kesê temenê wî pir mezin.
 •                2.Bapîr, bavê bav, bavê dê.
 1. Ced, ecdat.
 • Mane:  Bav û bapîr û bav û bapîrên wan.
 • Mînak: Kurdistan warê bav kalê me ye.
 • Bask û perwaz
 •  Bask:1. Per, şax.
 1. Çeng, celp, çepal, bal, qanat.
 2. Perîk.
 3. Mil, qol.     
 • Perwaz:1. Per û baskên vekirî, cengên li firî. Per li xwe xistin, bask li hev dan.
 • Mane: Ji bo firînê perik li hev dan.
 •  Per li xwe xistin. Çeng vedan.
 • Mînak: Çêlîka çûçikê bi hêvîye xurt bask û perwaz dan û xwe berda nav jîyanê…
 • Best û dost
 •  Best:1.Deşt, berî.
 •  2.Berav, berçem, berderya, qerax.
 1. Gelî, dol, newal, nihal. Cîhê nizm yê navbera du çîyan yan jî girikan.Neqeb.
 2. Cîyê rast, meydan.
 3. Hayraz, peyam, xwedza, îlham, sirûş,peyxam.
 •   Dost:1. Kesên ku hev dinasin û têkilîyên rind li gel hev hene û ji hev hez dikin. 
 1. Keç û kurên yan jî jin û zilamên ji hev hez dikin, lê ne jin û mêrê hev in.
 • Mane: Kesên ku hezî û îlham didine hev. 
 • Mînak: Meriv li cem best û dostan  dilşên û dilşad dibe
 • Birû û bijeng
 • Birû:1. Mûyên li ser çavan li jêra enîyê.
 1. Kesa/kesê bifedî.
 •                      Bijeng:1.Mûyen li ser çavan.
 •                      2.Bijang, mujank, mişkulî, mijang.
 • Mane: Şekl û şemalê derdorê mû û pirçê çavan.
 •  Bedewbûna derdorê çavan.     
 • Mînak: Birû û bijenga delala min wekî tîr û kevan e.
 • Bisk û birû
 • Bisk:1. zilf, tûnçik, pûnçik,pêçavk, pûlik, perçem. Porê ku dikeve ser çavan (taybetî yê jinan).
 • Birû:1. Mûyên li serê çavan li jêra enîyê.
 1. Kesa/kesê bifedî.
 • Mane: Li hev ketina şekl û şemalê porên ser enîyê û pirçên ser çavan. (taybetî yên jinan)
 • Mînak: Kena şîrîn li rûyê, bisk û birû li enîyê, por tê ber panîyê.
 • Bejn û bala
 • Bejn:1. Endam,qelafet, qam.
 1. Dirêjî.
 •  Bala:1.Berz, bilind.
 • Mane:  Qed û qamet. Bejn û bal. 
 • Mînak: Bejn û bala yarê, mîna şitla darê.
 • Berf û baran
 •  Berf: 1.Ava qerisî ya wek tozek spî ji ewran dibare û erdê spî dike, dema germê de dihele.
 •  Baran:1. Ava ku ji ewra dibare.
 1. Şilî.
 • Mane: Dijwartî, zehmetî, astengîya zivistanê. 
 • Mînak: Li vê zivistanê berf û baranê rê li me birî.
 • Bîr û heş
 • Bîr:1.Hiş, şiûr.
 1. Hişmendî.
 2. Mêjî, zêhn.
 3. Çalav. Kûrgeh. Kort.
 •  Heş:1. Aqil, hiş, şiûr.
 • Mane: Şiyan û kapasîteya hişê.
 • Mînak:Yêzdan bîr û heş ji te nestîne. 
 • Bîr û hiş = Bîr û heş.
 • Boş û bor
 •   Boş:1.Pir, gelek, zêde, bereket, boşahî, gurah, zaf.
 •   Bor:1. Cîhê neajotî, şûv, şov, kirêb, beyar.
 1. Rengê kehweyî û spî, wake sorikî.
 • Mane: Erdê bereketdar û ne ajotî.
 • Mînak: Di vê boş û borê de ajal û sewal têr diçêrin.
 • Bax û baxçe
 • Bax:1. Cîhê ku gul yan dan lê hatine çandin.
 1. Gulîstan.
 2. Rez.
 • Baxçe:1.Cîhe ku gul yan dar lê hatine çandîn.
 • Mane: Cîhê bi gul, rez û daristan.
 •              Cîhê ku gul, rez, dar hatîye çandin.
 •              Hişînahî. Dewlemendîya xwezayê. Bereket.
 • Mînak: Kalo bax û baxçe mer kir.
 • Bîr û bawerî
 • Bîr:1.Hiş, şiûr.
 1. Hişmendî.
 2. Mêjî, zêhn.
 3. Çalav. Kûrgeh. Kort.
 •  Bawerî:1. Qane bûn, razî, qayîl.
 1. Îtîqat.
 2. Îman, înan, yeqîn, hizir, qenaet.
 • Mane: Awayê fikirînê, awayê lê nêrîn û dîtina jîyanê.
 •             Taybetî pirsên exlaqî. Bawerîya miqades.
 •             Doktrîn.
 •  Mînak: Bi wê mizgînîyê bîr û bawerîya me xurt bû.
 • Birîn û birîndar
 •                          Birîn:1. Zîyana laşê. Di laşê de şikestina derekî yan xwînhatina derekê.
 •                          2.Qet nema, hîç nema.
 1. Kerî kirin, parçe kirin.
 • Birîndar:1. Kesa/kesê ku birîn lê heye, hene yan lê bûne.
 1. Kuldar, derdmend (mecazî)
 • Mane: Dil zîyan dîtin. (mecazî)
 •              Bi kul û derd ketin. (mecazî)
 •              Bi tiştekî yan jî di bûyerekî de zîyan dîtina laşê. 
 • Mînak: De were ey dilber, bê te dil birîn û birîndar e.
 • Bax û bostan
 • Bax: 1. Cîhê ku gul yan dan lê hatine çandin.
 1. Gulîstan.
 2. Rez.
 •  Bostan:1. Bûstan, bîstan,baxçe.
 1. Zevîya ku şênkatî (hêşinatî-sebze) lê hatine çandin.
 • Mane: Hişînahî, bereket, dewlemendîya xwezayê.
 • Mînak:Welatê me Kurdistan e, 
 • Ber derîyê me bax û bostan e. 
 • Bax û bîstan= Bax û bostan.
 • Bext  û miraz
 •  Bext:1.Nesîb, şans, talîh, qeder, felek, qismet, rojgar, çarenivîs.
 1. Dilovanî,rehm, dilsojî (mîn: davêjim bextê we.), wijdan,zemîr.
 • Miraz:1.Mirad, meqsed.
 1. Xwezî, xwastek, hesret, daxwaz, hêvî.
 2. Bang, tika, xwazî.
 • Mane: Qeder û mirad. 
 • Mînak: Hêvî dikim  ew jî bigîjin bext û mirazê xwe.
 • Ben û ta
 • Ben:1.Dezî, bizînk, werîs, bend. Tişt pê tê girêdan.
 1. Dara benîştê (Pîstacîa lentîscûs).Benîştek, darbenk, benîştok.
 2. Fen û ben.
 3. Amûrekî muzîkê( sê ta).
 4. Ji baxiran (zinaran) piçûk kevir.
 •                      6.Taybetî, xûy,karekter.
 1. Bend, benda qiçik. Sînorê zevîyê. Zevîyê ku li çîyayê hatîye vekirin,vekolandin.
 •  Ta:1. Serma girtin. Ji ber sermayê xudana zêde. Lerzata. Nexwaşîya malarya.
 1. Dezî.
 2. Qas, heta, hetanî, heya ( ta li vir…).
 3. Qat, çîn, tebaqa.
 4. Beramber, deng, hevcot, hevbiha.
 5. Rîş (rîş û sap bihevra, tekek), gulî, çek. (mîn: Sê ta gul da min.)
 6. Alî, rex, hêl.
 7. Tenê yek. Ne cot.
 • 9.Bejn. Ta û têl.
 1. Çewal(çal) a tujî. (mîn: Tayek sêv)
 • Mane:  Hevşibîn, hevdirûv.
 •  Li hev çûn, mînan hev. Wak yan jî nêzî wak hev. 
 • Mînak: Ez û wî wak ben û ta ne.
 • Boş û betal
 • Boş:1.Pir, gelek, zêde, bereket, boşahî, gurah, zaf.
 1. Betal, ne mijûl.
 •   Betal:1.Ya/yê ku karekî  nake. Bêîş, bêkar, bêxebat.
 1. Îptal.
 2. Berdayî
 • Mane: Vala, bêxebat, bêşixul, vala û bêkar. 
 • Mînak: Boş û betal li guncîkê qehwexanan waxt dihêrîne.
 • Bend û ta
 •  Bend:1.Dîwarê ku bi keviran hatîye çêkirin (bo av, bax û baxçe)
 1. Partî, hîzb
 2. Qeyde, made.
 3. Dezî, ben.
 4. Sekn, hêvî.
 5. Qeyd û bend, zend û bend.
 6. Çarîn.
 7. Peywend, têkilî.
 •  Ta:1. Serma girtin. Ji ber sermayê xudana zêde. Lerzata. Nexwaşîya malarya.
 1. Dezî.
 2. Qas, heta, hetanî, heya ( ta li vir…).
 3. Qat, çîn, tebaqa.
 4. Beramber, deng, hevcot, hevbiha.
 5. Rîş (rîş û sap bihevra, tekek), gulî, çek. (mîn: Sê ta gul da min.)
 6. Alî, rex, hêl.
 7. Tenê yek. Ne cot.
 •  9.Bejn. Ta û têl.
 1. Çewal(çal) a tujî. (mîn: Tayek sêv)
 • Mane: Yekbûn, li hev temamkirin.
 •              Li hevkirin.  
 • Mînak: Tê gotin ku di vê meseleyê de bûne  bend û ta.
 • Bisk û kezî
 •                  Bisk:1. zilf, tûnçik, pûnçik,pêçavk, pûlik, perçem. Porê ku dikeve ser çavan (taybetî yê jinan).
 •                  Kezî:1. Porê kû li pîştê hatîye vehonandin.
 • Mane: Porê ku dikeve ser enîyê û şekl û şemalê porê. (Bo jinan)
 • Mînak: Bisk û kezî kej e, fîstana zer li ser e.
 • Bisk û tûncik
 •                      Bisk:1. zilf, tûnçik, pûnçik,pêçavk, pûlik, perçem. Porê ku dikeve ser çavan (taybetî yê jinan).
 •                      Tûncik:1.Bisk,zilf.
 • Mane: Porê ku dikeve ser enîyê. 
 • Mînak: Yara min li serbanê bû, bisk û tûncîk li ber bayê axme dibû.
 • Bisk û gulî
 •                  Bisk:1. zilf, tûnçik, pûnçik,pêçavk, pûlik, perçem. Porê ku dikeve ser çavan (taybetî yê jinan).
 •                  Gulî:1. Çeq, ta, çik.
 1. Parçeyê daran û rivekan, yên ku her yek bi alîyekî ve diçe.
 • Mane: Porê ku dikeve ser enîyê û şekl û şemale porê. (Bo jinan)
 • Mînak: Bisk û gulîyên yarê ta bi ta ye.
 • Bêtir û çêtir
 •                     Bêtir:1. Zêdetir, pirtir. Herî zêde, herî pir.
 •                     Çêtir:1. Baştir, qenctir, rindtir, çêyî.
 • Mane: Hêj çê, hê zêde, baştir û rind. 
 • Mînak: Ew ji wî  bêtir û çêtir e.
 • Bext û text
 •                   Bext:1.Şans, qeder, çarenivîs, dilovanî, dilsojî.
 •                   Text:1.Kursîya fermî ya padîşah. Paytext.
 •                            2.Dara nivînê li ser tên rûniştin û li ser radikevin an ku radizin an ku dinivin.
 1. Texte, dar, direx.
 • Mane:  Soz. 
 •               Di dayîn ya jî kirina tiştekî de bi dêv qewlkirin.
 • Mînak: Ew jî, wake wî li ser bext û textê xwe sekinîye. 
 • Berî û beristan
 •                          Berî:1.Pêşî. Hîna tiştek neqewimîye, nebûye.
 •                                  2.Pêş, bersîng, berahî, berahîk.
 •                                  3.Ji “ber”.
 1. Deverên ziha.
 2. Dara çilo,çilû.
 3. Çîya, zozan, deşt, zêlat, best, mexer.
 •                          Beristan:1.Deştîn, berin, çolistan, xîzistan, beyabanistan.
 • Mane: Berî her tiştî.
 •              Hîna tiştek neqewimîyabû.
 • Mînak : Berî û beristan,
 •               Ûsivî giristan,  
 •               Hat bihar,   
 •               Çû zivistan.  
 • Bend û benwêr
 •                        Bend:1.Dîwarê ku bi keviran hatîye çêkirin (bo av, bax û baxçe)
 1. Partî, hîzb
 2. Qeyde, made.
 3. Dezî, ben.
 4. Sekn, hêvî.
 5. Qeyd û bend, zend û bend.
 6. Çarîn.
 7. Peywend, têkilî.
 •                        Benwêr:1. Bendik, benik, qeytan (piranî ji bo bendê solan bi kar tînin).
 • Mane: Têkilî, pêwendî. (mecazî)
 • Mînak: Bend û benwêrê wan bi  dek û dolaban va girêdayî ye.
 • Bend û xapik
 •               Bend:1.Dîwarê ku bi keviran hatîye çêkirin (bo av, bax û baxçe)
 1. Partî, hîzb
 2. Qeyde, made.
 3. Dezî, ben.
 4. Sekn, hêvî.
 5. Qeyd û bend, zend û bend.
 6. Çarîn.
 7. Peywend, têkilî.
 •               Xapik:1. Hevsar, xap, rişme,serhevsar.
 1. Bendê kin û stûr. Hevsar. 
 • Mane: Hemû cûreyên bendan.
 •              Hevsar. (mecazî)    
 • Mînak: Wî bend û xapik li stû girêdaye û ew kirîye ker.
 • Ba û bager
 •                   Ba:1. Hewayê ku dilive.
 1. Li cem, li kêlekê, li teniştê.
 2. Tir, fis, piv.
 •                  Bager:1. Babelîsk, badev, bagêje. Bayê ku bi hêz li dor xwe dizivire.
 • Mane: Bayi pir dijwar,  şîdayî, gêjgernik.
 • Mînak: Ba û bager rabû.
 • Birq û birûsk
 •                      Birq:1.Birûsk, çirîsk, ronahî. Ronîya birûskê yan ronahîya ku tenê bîskekê dimîne.
 •                              2.Êşa ku ji hindav de dikeve piştê. Firk (mîn: Firk kete pişta min.)
 1. Xal, nuqte, niqut.
 •                       Birûsk:1. Darêja elektronê ya ewran  enerjîyê ku derdixine .Di girtin û vergirtinê elektronan de enerjîyê ku  derdikeve. 
 1. Birq.
 • Mane: Di wê gavê de bûyîn û qedîn, bûyîn û winda bûn.
 •              Birûsk da. Vejna birûskê
 • Mînak: Wake birq û birûsk herikî çû.
 •  Ba û baran
 •                   Ba:1. Hewayê ku dilive.
 1. Li cem, li kêlekê, li teniştê.
 2. Tir, fis, piv.
 •                  Baran:1. Şilî. Ava ku ji ewran dikeve.
 • Mane: Hewayê biba û bibaran.
 •             Pir zêde û bilez.
 • Mînak: Ba û barana payîzê, nîşaneya zivistanê ye..
 • Ba û bapûk
 •                Ba:1. Hewayê ku dilive.
 1. Li cem, li kêlekê, li teniştê.
 2. Tir, fis, piv.
 •                Bapûk:1. Berfa ku bi hêza bayê  ra dibe hewa.    
 1. Ba û pûk, boraz, bapêç.
 • Mane: Firtûneya berfê.
 • Mînak: Te digot qey  ba û pûka  zivistanê ye.
 • Ba û teht
 •                Ba:1. Hewayê ku dilive.
 1. Li cem, li kêlekê, li teniştê.
 2. Tir, fis, piv.
 •                Teht:1.Kevir.
 •                         2.Tat, zinar, lat.
 • Mane: Bêfêm, bêaqil, bomik, bêtêgihîştî.
 • Mînak: Ha bibêje ha bibêje ba û teht e , fehm nake.
 •  
 • Ba û bapêş
 •                   Ba:1. Hewayê ku dilive.
 1. Li cem, li kêlekê, li teniştê.
 2. Tir, fis, piv.
 •                   Bapêş:1.Arsim, zekem, serma girtin.
 1. Nexwaşîya ku ji ber qijnîkan li guhanên ajelan dikeve.
 2. Lareş, tîrawî. Têneşo, teneşek.
 • Mane: Nexweşîya ji sermayê.
 • Mînak:Ji ber sermayê zarokên me giştî bi ba û bapêşê ketin.
 • Ba û baweşîn
 •                      Ba:1. Hewayê ku dilive.
 1. Li cem, li kêlekê, li teniştê.
 2. Tir, fis, piv.
 •                      Baweşîn:1.Baweşînk, baweşînok. Di hewayê germ de ji bo hênîk bûnê amûrê ku ber ve rûyê bi dest  tê rajandin.
 • Mane: Hênikayî, xwe baweşînkirin.
 • Mînak: Li bin sîya darê xwe daye ber ba û baweşînê
 • Bal û pal
 •               Bal:1. Bejn (Dirêjîya bin û serê tiştekî. Dûrahîya bin û ser).
 1. Bask, per, şax. ( Ji bo çûk û kêzikên firinde.)
 2. Bilind, bala, berz. Vekirî, vebûyî. ( Bê asteng, bê berdest)
 3. Cem, nik, ba, li kêlekê. Hêl, alî. ( Mîn.: balî malê ve çû.)
 4. Hişyarî, agadarî, îkaz, guhdarî, sexbêrî, çavdêrî.
 •                Pal:1.Bi tek destekî kevir avêtin. (wake gule avêtin.)
 1. Mû, pirç. Pal û pirç.
 2. Berwer, berpal, kendal. Hevraz, kaş, serbijêr.
 3. Pişt, paş, mil, dehf.
 4. Danber. Dengivandin. (Mîn.: Pişta xwe da cîhekî, palên xwe da cîhekî.)
 • Mane: Bêserî û bêbinî. Pir zêde. bêserûbin.
 • Mînak: Zozanên Çewlikê bal û pal in.
 • Bala û wala
 •                    Bala:1. Bilind, berz, mezin.                  
 1. Bejnûbala, endam.
 •                    Wala: 1.Gewre, gewremend. Bilind.
 • Mane: Mezin, berz, bilind.
 • Mînak: Li ser navê Yezdan sonda bala û wala xwar. 
 • Bar û barxane
 •                        Bar:1.Tiştên ku mirov yan jî hesp, qatir, ker, hêstir…hwd. yan jî tirimpêl, balafir, keştî…hwd hildigire û radiguhêze.
 1. Berpisiyarî, erk, wazîfe.
 2. Cîhê ku alkol tê firotin, vexwarinxane.
 3. Peseteya (dewsan) hewayê. (F)( Mîn.: Şeş dewsan/bar)
 4. Berhem, mahsûl.
 5. Derbarê (yekî) de, der heqê (kesekî) de.
 •                               7.Barûdox. Rewş, hal, destûdar.
 •                         Barxane:1.Depo, ambar, kuwar, kîler.
 • Mane: Tiştên ku li ser pişta heywanan in û ji cîhekî dibin cîhekî din. 
 • Mînak: Karwan bar û barxaneyê xwe barkirin û çûn. 
 • Bar û birc 
 •                 Bar:1.Tiştên ku mirov yan jî hesp, qatir, ker, hêstir…hwd. yan jî tirimpêl, balafir, keştî…hwd hildigire û radiguhêze.
 1. Berpisiyarî, erk, wazîfe.
 2. Cîhê ku alkol tê firotin, vexwarinxane.
 3. Peseteya (dewsan) hewayê. (F)( Mîn.: Şeş dewsan/bar)
 4. Berhem, mahsûl.
 5. Derbarê (yekî) de, der heqê (kesekî) de.
 •                        7.Barûdox. Rewş, hal, destûdar.
 •                 Birc:1.Bac, bide, xerec, olam. Pereyên ku her kes gora qezenca xwe  dide dewletê.
 •                         2.Kele, sûr, beden.
 • Mane: Saman, hebûn, serwet.
 •              Mal û menal, mal û hal, mal û milk
 • Mînak: Tiştêkî vêşartî tune, bar û birc li ber çavan e.
 • Bar û piştî
 •                  Bar:1.Tiştên ku mirov yan jî hesp, qatir, ker, hêstir…hwd. yan jî tirimpêl, balafir, keştî…hwd hildigire û radiguhêze.
 1. Berpisiyarî, erk, wazîfe.
 2. Cîhê ku alkol tê firotin, vexwarinxane.
 3. Peseteya (dewsan) hewayê. (F)( Mîn.: Şeş dewsan/bar)
 4. Berhem, mahsûl.
 5. Derbarê (yekî) de, der heqê (kesekî) de.
 •                          7.Barûdox. Rewş, hal, destûdar.
 •                   Piştî:1.Li dû, li pey, li paş, li pişt.
 •                            2.Barê li piştê. Barê ku li ser piştê  ye.
 • Mane: Tengayî, tengasî, bar, pirsgirêk.
 • Mînak: Pirsgirêkê  wan ji me re bû bar û piştî.
 • Başî û xweşî
 •                      Başî:1.Çêyî, rindî, çakî, xweşî, qencî.
 1. Xêr, saxlemî, saxî.
 •                     Xweşî:1.Dilxweşî, şahî, şadî, kêfxweşî, şanazî, dilşadî, bextewarî. (Rewşa xweş.)
 • Mane: Rindî, başî, xweşî û selametî.
 • Mînak: Başî û xweşîyê ji we re dixwezim.
 • Bav û bavik
 •                   Bav:1. Mêrê ku zarokê xwî heye.
 •                           2.Ecdat, kalik.
 •                   Bavik:1. Malbat, nesl, nifş, babik,bapîr, binemal, bavkal.
 1. Bavmarî, zirbav.
 • Mane: Ecdat, bavkal, ced.
 • Mînak:  Bav û bavikê me ji Dersimê hatine vê deverê.
 • Baxir û şaxir
 •                     Baxir:1. Zinar, tat, lat, şaxur,terh, qerqez, qefik, şikl.
 •                     Şaxir: 2. Zinar,tat, lat, baxir.
 • Mane: Zinarên berze, şaxurên bilind û bala. Kendal.
 • Mînak: Baxir û şaxirê Zagrosê  merivan heyran dihêle.
 • Bel û vît
 •              Bel:1. Vekirî (bi taybetî çav). Vît
 •              Vît:1. Rep.
 1. Vîtik.
 • Mane: Bal bûn. Pê hesî bûn. Guh li ser bûyîn.
 •             Vîtik û vêtik. 
 • Mînak: Kûçik  bi tiştekî hesiya, guhê xwe bel û vît kir. 
 • Berçen û dirav
 •                         Berçen:1.Bendikên xemilî yên lîbasên serê jinan.
 •                         Dirav:1.Pere.
 1. Pereyê giranbuha yê  li ser kum û serpûş.
 • Mane: Xem û xişirê kum.
 • Mînak: Berçen û diravê kofîya bûkê bala mirov dikişand.
 • Beşûş û devliken
 •                              Beşûş:1.Devbiken, bişir( bişira zarokan) rûken.
 •                              Devliken:1.Rûken, rûxweş, devbiken.
 • Mînak:Rûken, rûşîrîn, besimîn.
 • Mînak:Bi beşûş û devlikenî derîyê mala xwe ji me ra vekir.
 • Bezm û şahî
 •                     Bezm:1. Îkram, zîyafet, camêrî.
 •                     Şahî:1. Cejn, kêf, xweşî, dîlan, dawet.
 1. Dilxweşî, kêfxweşî, şanazî.
 • Mane: Heng û ziyafet. Bi kêf xwarin û vexwarin 
 • Mînak:Di bezm û şahîyê de,  bi xwarin û vexwarinê çav û dilê mêvanan têr bû.
 • Ber û memik
 •                      Ber:1.Pêşber, pêş, hember, liber, ligel, lirex,licem.
 1. Sîng, sing.
 2. Memik, çiçik.
 3. Dol, tov.
 4. Cenîn.
 5. Kevir.
 6. Rû, serûçav.
 7. Dev, derî.
 8. Berhem.
 9. Hîna tiştek nebûye.
 10. Berê, dema berî niha.
 11. Ber bi ….. ve, ber bi …… de.
 •                       Memik:1.Çiçik, sîng, bersîng.
 • Mane: Paşil/paxil, bersîng û çiçik. (taybetî ji bo jinan.)
 • Mînak:Şîrê ber û memikê dîya xwe, xenîmê xwe nekir.
 • Ber û malîtî
 •                    Ber: Ber:1.Pêşber, pêş, hember, liber, ligel, lirex,licem.
 1. Sîng, sing.
 2. Memik, çiçik.
 3. Dol, tov.
 4. Cenîn.
 5. Kevir.
 6. Rû, serûçav.
 7. Dev, derî.
 8. Berhem.
 9. Hîna tiştek nebûye.
 10. Berê, dema berî niha.
 11. Ber bi ….. ve, ber bi …… de.
 •                  Malîtî: 1. Rewşa malîbûnê. 
 • Mane: Nas û dost, xizm û eqreba. Mervatî.
 • Mînak: Wan gundîyan hemî ber û malîtîyê hev in.
 • Ber û mal
 •                 Ber: Ber:1.Pêşber, pêş, hember, liber, ligel, lirex,licem.
 1. Sîng, sing.
 2. Memik, çiçik.
 3. Dol, tov.
 4. Cenîn.
 5. Kevir.
 6. Rû, serûçav.
 7. Dev, derî.
 8. Berhem.
 9. Hîna tiştek nebûye.
 10. Berê, dema berî niha.
 11. Ber bi ….. ve, ber bi …… de.
 •                  Mal:1.Xanîyê ku malbatek tê de dijî.
 1. Malbat. Kesen di heman xanî   de dijîn.
 2. Binemal. Hemî  mirov û xizmên hev.
 3. Seman, sermîyan, heyîn, serwet. Tiştên ku mirov xwedana /xwedanê wan e.
 • Mane: Malî. ehlê malê, malikên malê.
 • Mînak: Ber û mal pevçiyan, kêmaqil man li ber nigan.
 • Berjêr û berjor
 •                          Berjêr:1.Serî ber bi binî.
 1. Serberjêr, serbijêr, berbijêr, serejêr.
 •                          Berjor:1.Binî ber bi serî.
 1. Serberjor, serbijor, berbijor, serejor.
 • Mane: Derbejêr û derbejor. Bikaş.
 • Mînak: Em di vir ve bimeşin, rê ya berjêr û berjor nekevin.
 • Bûk û berbû
 •                  Bûk:1. Keça ku ji bo zewacê hatîye xemilandin.
 1. Jina ku nû zewicîye.
 2. Êşa ber çavan. kula ku di bin çavên mirov de derdikeve.
 •                  Berbû: 1. Berbûk, berbûrî.
 1. Kesên ku di dawetê de hevalîya bûke dikin. ( ji bo jinan)
 • Mane: Koma bûk birinê. (Taybetî koma jinan.)
 • Mînak: Di daweta birazîyê min de bûk û berbûyan têra dilê xwe govend gerandin. 
 • Bûz û pûs
 •                Bûz:1.Berfa ku ji ber sermayê hişk û req bûye.
 1. Qeşa, qerise, cemed, sehol.
 •                Pûs:1.Mij, xuman, moran, nemeş.
 • Mane: Cemed û sermayê bi mij.
 •              Hewayê cemidî û mij û moran.
 • Mînak: Va bûz û pûsa heta dawîyê zivistanê êdî li erdê  ranabe!

 

İlginizi çekebilir