Gazetecilere hapis, vergi kaçakçılarına af geliyor

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni torba kanun teklifinin detayları belli olmaya başladı. BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, gazetecilere yeni hapis cezalarının öngörüldüğü teklifte, Boğaziçi Üniversitesi’ne 120 kişilik ek kontenjan ile yeni kadrolaşma imkanı, vergi kaçakçılarına indirim ve Hazine arazilerinde peşkeş öngörüldü.

Gazetecilere yeni hapis cezaları

AKP’li 85 milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan teklifle, gazeteciler, yaptıkları haberler gerekçesiyle yeni hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Teklife göre, şirketlerin “şöhretine” zarar verecek haberlere üç yıl hapis cezası verilecek. Teklifle, 6163 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanun’a eklenen ve karşılığında en az üç yıl ceza öngörülen madde şu şekilde:

Benzer haberler

“Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından birisi vasıtasıyla bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz.”

Pişmanlık hükümleri genişletiliyor

Daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan “etkin pişmanlık” hükümlerinin kapsamı da genişletiliyor. Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılacak. Soruşturma anından hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.

Kaynak: BirGün

İlginizi çekebilir