Diyarbakır Tabip Odası, meslek örgütlerinin üzerindeki baskılara karşı, “Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!”

Diyarbakır Tabip Odası, meslek örgütlerinin üzerindeki baskılara karşı “Meslek örgütümüz üzerindeki baskılara son verilsin! Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!” diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Diyarbakır Tabip Odası’nda yapılan açıklamayı Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan okudu. Turan, savundukları hekimlik değerleri ve halk sağlığını önceleyen çalışmaların iktidarla ters düştüğünü belirtti.

Benzer haberler

Almanya’da dev uyarı grevi: Pazartesi ülke genelinde…

Kılıçdaroğlu’ndan Ağıralioğlu yorumu: Artık kavgaları…

Son dönemde TTB Merkez Konseyi Başkanı üzerinden başlatılan algı yönetimine dikkat çeken Turan, “İktidarın son yaptığı açıklamalarla açıkça ortaya konmuştur. Hedefleri tüm meslek birliklerinin kendilerinin istediği şekilde hareket etmesi ya da etkisizleştirilmesidir. Bunu her birlik için ayrı yöntemler ortaya koyarak yürüttüklerini, açıkladıkları çalışmalarda bir kez daha görmekteyiz. Ancak bilinmelidir ki; TTB hangi iktidar olursa olsun halkın sağlığı, toplumun yararı için doğruyu söylemekten asla vazgeçmemiştir/ vazgeçmeyecektir” dedi. Sağlık emekçilerinin geleceğine ve emeğine sahip çıkacağını ifade eden Turan, “TTB ve toplum için mücadele veren emek-meslek örgütlerini denetim altına almak, öncekiler gibi mevcut iktidar çevrelerinin de siyasi ajandasının üst sıralarında yer alıyor olabilir; ama dün gibi yarın da toplum, hekimler ve emek-meslek örgütleri sağlığına, emeğine, geleceğine sahip çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

TTB ve Tabip Odalarına yönelik baskılara karşı mücadele edeceklerini dile getiren Turan, “TTB ve tabip odaları olarak, bugün yaşanan uygulamaları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Son 40 yıllık süreçte hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB ve yöneticileri, bütün baskılara rağmen yaşanan bu süreçten de gücünü ve meşruiyetini artırarak çıkacaktır” diye konuştu.

Kaynak: Diyarbakır/EVRENSEL

İlginizi çekebilir