Diyarbakır Tabip Odası: Doktor Mustafa Yaşa’nın mesleki faaliyetleri ve insan haklarına ilişkin çalışmaları suç değildir! derhal serbest bırakılsın

Diyarbakır Tabip Odası, gözaltına alınan meslektaşları Dr. Mustafa Yaşa’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Diyarbakır Tabip Odası’nda yapılan açıklamayı Oda Yönetiminden Ahmet Baran okudu.

‘Dr. Mustafa Yaşa’ya yönelik suçlamalar, yasal, mesleki ve sendikal faaliyetlerdir’

Diyarbakır Tabip Odası açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İktidarın demokratik kitle örgütlerini susturmaya yönelik saldırılarına dün sabah bir yenisi daha eklenmiştir. Bir önceki dönem oda yöneticimiz, İnsan Hakları Kolu aktivisti, meslektaşımız, arkadaşımız Dr. Mustafa Yaşa, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır. Meslek örgütümüz, iktidar ve iktidarın ortakları tarafından hedef gösterilmektedir. TTB, meslek örgütü olarak emek sömürüsüne karşı çıktığı için hedeftir. Toplumun sağlık hakkı ve insan hakları ihlallerine yönelik söz söylediği için, pandemide söylenen yalanları tersyüz ettiği için hedeftir. Diyarbakır Tabip Odası aktivisti birçok arkadaşımız bu baskı rejimi tarafından cezalandırılmak istenmekte, birçoğuna yalan ifadeler ve akıldışı suçlamalarla dava açılmaktadır. Dr. Mustafa Yaşa’ya yönelik suçlamalar, yasal zemin içerisinde gerçekleştirilmiş mesleki ve sendikal faaliyetlerdir. Oda yöneticisi olduğu dönemde şehrin dinamikleri ile yapılan basın açıklamalarından suç unsuru çıkartılmaya çalışılmaktadır. Mesleki faaliyetler ve insan haklarına ilişkin çalışmalar suç değildir!”

‘Dr. Mustafa Yaşa mesleki faaliyetlerden dolayı gözaltında tutulmakta’

Diyarbakır Tabip Odası’nın sağlık alanındaki mücadelesinin kriminalize edilmeye çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada, “Hekimlik, sağlığa dair söz söylemeyi gerektirir. Sağlık tanımı, sadece bedensel iyilik halini değil, aynı zamanda sosyal ve siyasal iyilik halini de içerir. Toplumun sağlık hakkını önceleyen TTB, bu sağlık tanımı üzerinden, sağlıksızlık yaratacak her konuya dair fikrini söyleyecektir. Grizu patlamasına yönelik sözü de insan hakları ihlallerine yönelik sözü de olacaktır. Demokratik kitle örgütleri, iktidara yönelik, kendi mesleki doğruları ve değerleri doğrultusunda söz söyleyebildiği için kıymetlidir. Bu sözler iktidarın siyasetinden bağımsızdır, mesleki ilkeleri ve toplum sağlığını savunmaya yöneliktir. İktidarın bu günkü politikalarının bu sözlerin karşısında olması, ilkelerimizi savunmamız konusunda bir tereddüt yaratmamıştır. Diyarbakır Tabip Odası aktivistleri, bütün cezalandırma çabalarına rağmen, toplumun sağlık hakkı ve mesleki ilkeler için dün olduğu gibi, bugün de çalışmalarına devam etmektedir. Kendi siyasal çizgisi ve zemini dışında kalan toplumun bütün kesimlerini kriminalize etmeye çalışan iktidar, bugün bu siyasetin bir başka örneğini hekimlere dönük sergilemektedir. Diyarbakır Tabip Odasının yapmış olduğu mesleki faaliyetler ve sağlık hakkı mücadelesi yasal zemin dışına çekilip, illegalize edilmeye çalışılmaktadır. Dr. Mustafa Yaşa mesleki faaliyetlerden dolayı gözaltında tutulmaktadır!” denildi.

Açıklamada son olarak, Dr. Mustafa Yaşa’nın suçsuz olduğu vurgulanarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: surajans.com

İlginizi çekebilir