DİSK’ten asgari ücret açıklaması: “İki kişinin çalışması halinde haneye yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınmalı”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sürerken DİSK de asgari ücretin belirlenme sürecine dair tespitlerini ve bu konudaki önerilerini kamuoyuyla paylaştı. İki kişinin çalışması halinde haneye yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınması gerektiğini ifade eden DİSK, sürecin demokratikleşmesine dair de önerilerini sundu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sürerken DİSK de asgari ücretin belirlenme sürecine dair tespitlerini ve bu konudaki önerilerini kamuoyuyla paylaştı. DİSK Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında yüksek enflasyon, gelir eşitsizliği ve vergi sisteminden dolayı derinleşen yoksulluğa işaret etti.

Çerkezoğlu, ücret sistemi ve asgari ücrete dair kamuoyuna sunduğu tespitler şöyle:

 • Asgari ücret ortalama ücret haline geldi. Asgari ücreti belirlerken en düşük ücreti değil, ortalama ücreti belirliyoruz. Avrupa’da asgari ücret ve civarında çalışanların oranı yüzde 4’ken Türkiye’de bu oran yüzde 50’yi geçti.
 • Asgari ücretin belirlenmesinde tek yetkili organ olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı demokratik değildir. İşverenlerin ve hükümetin tek taraflı olarak asgari ücret belirleyebildiği bir tespit süreci baştan antidemokratiktir. Asgari ücretin sembolik bir ücret olmaktan çıktığı, ortalama ücret haline geldiği bir ülkede işverenler ve hükümetin tek taraflı olarak ücret belirleyebildiği bir düzen, haktan, hukuktan, adaletten uzaktır.
 • Yoksul milyonların harcamaları beslenme, barınma ve ulaştırmaya sıkışmış durumdadır ve alım gücü erimeye devam etmektedir. Yani asgari ücret bu anlamda hayati bir önem taşımaktadır.
 • Asgari ücretin ve bütün ücretlerin belirlenmesinde esas alınan TÜİK’in açıkladığı enflasyon, ücretlerin baskılanmasının bir aracı oluyor. TÜİK hem enflasyona esas madde fiyat listesini mahkeme kararlarına rağmen gizlemeye devam ederek hem de doğalgazdaki devlet desteğini dahi enflasyonu düşük göstermek için kullanarak, inandırıcılığını ve güvenilirliğini tamamen yitirmiştir.
 • Ücretlerin baskılanmasını tercih eden, emeği ucuzlatmaya dayalı politikaların sonucunda kamu ve özel sektör arasındaki ücret uçurumları artıyor! Kamu işçilerinin brüt ücreti 21.750 TL iken, özel sektörde brüt asgari ücret 10.008 TL’dir.
Benzer haberler

‘Yeni Bir Dünyanın Elçiliği: Kürdistan’…

Madımak Katliamı Davası kararına tepki: Affetmeyeceğiz

Tespit süreci grev hakkını da içeren bir toplu pazarlık süreci olarak işletilmeli

DİSK’in talepleri ve önerileri ise şu şekilde:

 • İşçi sınıfının asgari ücret cenderesinden kurtulması için sendikalaşma ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Acilen atılması gereken adım ise teşmil yoluyla toplu iş sözleşmelerinin kapsamının genişletilmesidir. İşçilerin asgari ücret mahkûmiyetine son vermek istiyorsak, teşmil derhal gündeme alınmalıdır.
 • Asgari ücret tespit süreci demokratikleştirilmeli, diğer işçi konfederasyonlarının katılımı da sağlanmalı, işveren ve hükümetin ortak kararıyla asgari ücret ilan edilmesinin önüne geçilmeli, uyuşmazlık halinde grev hakkını da içeren bir toplu pazarlık süreci olarak işletilmelidir.
 • Asgari ücretin tespitinde TÜİK’in inandırıcılıktan uzak enflasyon verileri değil, gerçek enflasyon ve ekonomik büyüme ile geçim şartları, işçinin sadece kendisinin değil ailesiyle beraber geçiminin sağlanması gerektiğini söyleyen uluslararası standartlar göz önüne alınmalıdır.
 • Her zaman söylediğimiz gibi, asgari ücret belirlenirken bir evde iki kişinin çalışması halinde o eve yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınmalıdır.
 • Kamu işçileri ve özel sektör işçileri arasındaki ücret farkları ortadan kaldırılmalıdır.
 • En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir.

Sendika.Org

İlginizi çekebilir