Çevre dernekleri Akkuyu için AYM’ye başvurdu

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE), Adana Tabip Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, ÇED ve üretim lisansı olmadığı gerekçesiyle Akkuyu Nükleer Santrali yapımının durdurulmasına ilişkin açtığı davanın Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilip, İstinaf ve Danıştay aşamalarından da geçmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri  (DAÇE), Adana Tabip Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, “ÇED ve üretim lisansı olmadığı gerekçesiyle Akkuyu Nükleer Santrali yapımının durdurulmasına ilişkin açtığı davanın Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilip, İstinaf ve Danıştay aşamalarından da geçmesinin ardından, “Adil yargılanma hakkı, mahkemeye erişim hakkı, mülkiyet hakkı ve gelecekteki muhtemel yaşam hakkı ihlallerinin tespiti ve yargılamanın yenilenmesi” talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

AKKUYU DÜNYADA TEK ÖRNEK

Benzer haberler

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası büyüyor: PayPal 2…

Demirtaş: Kaybetmeye sabrımız yok; ya başaracağız ya…

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri’nin Adana Barosu’na kayıtlı gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, yaptığı açıklamada, dünyada bir ülke topraklarında (Türkiye), mülkiyeti ve yönetimi başka bir ülkeye Rusya’ya ait olan ilk ve tek nükleer santral projesi Akkuyu’nun, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük halk sağlığı ve milli güvenlik tehdidi olduğunu öne sürdü.

İsmail Hakkı Atal, Akkuyu’nun, aktif bir fay hattı üzerinde, deniz suyu sıcaklığı, ısı adası etkisi, orman yangınları , iklim krizi ve santral işletiminde etrafa yayılacak radyoaktif gazların hesap edilmeden “Uydurma bir ÇED raporu” ile inşa edilmeye çalışıldığını iddia ederek, Akkuyu’nun Türkiye’nin geleceğini tehdit ettiğini kaydetti.

Avukat İsmail Hakkı Atal

REAKTÖR BİNMEDEN ZEMİN ÇATLADI, YILDIRIM DÜŞTÜ TRAFO YANDI

İsmail Hakkı Atal, konuyla ilgili açıklamasında, “Ancak  üzerine 56 bin tonluk reaktör ağırlığı binmeden çatlayan betonuyla , bir yıldırım düştüğünde yangın çıkan trafosuyla , zemin kotunun altına inşa ettikleri binalara su basmasını engelleyemedikleri geri kalmış mühendislik bilgisiyle, Rusya, nükleeri beceremiyor. Türkiye ise Rusya’ya ayak uyduran liyakatsiz bürokrat kadrolarıyla, santrale ön lisans vererek ÇED’i ve üretim lisansını hükümsüz hale getireceğini hesaplayamıyor.  Akkuyu’nun şekli hukuki prosedürünü  dahi  temin edemiyor.” ifadelerini kullandı.

Atal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“EPDK, hükümsüz hale gelen ÇED’i ve üretim lisansını kurtarmak için bu defa  Elektrik  Piyasası Lisans Yönetmeliğinin md.12/5 -d  fıkrasını 24.02.2017 tarihinde alelacele değiştirdi.  Bu değişiklikle ön lisans +ÇED+Üretim Lisansı sırasına göre gitmesi gereken işlemler silsilesi,  “Nükleer santral özelinde  ön lisans başvurusu yapılırken ÇED’in kuruma sunulması gerektiği” şeklinde ( ÇED + ön lisans ) değiştirilmişse de, bu değişiklik de  ÇED’i kurtaramadı.

Zira EPDK’nın hatalı olarak verdiği ön lisans tarihi 25.06.2015 iken, md. 12/5-d mevzuat değişikliği ise 24.02.2017’ydi.  Liyakatsiz kadroların bu defa hesap edemediğiyse, her idari işlemin, işlem tarihinde, her davanın ise açıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuata  göre çözümleneceğine dair hukukun en temel ve evrensel kuralıydı.

AKKUYU’NUN ÇED VE ÜRETİM LİSANSI YOK

Bu nedenle Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri , Adana Tabip Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak ÇED’i ve üretim lisansı olmayan Akkuyu Nükleer Santrali’nin durdurulmasına ilişkin açtığımız dava Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin E:2020/524, K:2020/1180 sayı ile  reddedilip istinaf ve Danıştay aşamalarından da geçtikten sonra, “Adil yargılanma hakkı ihlali , mahkemeye erişim hakkı ihlali, mülkiyet hakkı ihlali ve (İhtiyatlılık ve öngörülebilirlik ilkeleri gereğince) gelecekteki muhtemel yaşam hakkı ihlali tespiti ve yargılamanın yenilenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Rusya devletine ait  nükleer santralin  yapıldığı topraklarda yatan dedelerimizin kemikleri sızlarken, en büyük halk sağlığı ve milli güvenlik tehdidi Akkuyu Nükleere hayır… Ülkemizin ve gezegenin  geleceği için nükleere hayır.”

Kaynak: sozcu.com

İlginizi çekebilir